X Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”

10.01.2022 

 

 

 

 

 

 

X Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół 

„ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

 

         Corocznie Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku przystępuje  do  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”. Również w roku szkolnym 2021/2022  realizowana jest  X Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE  I TELEFONY!”.

       ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych, który inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu  ochrony środowiska naturalnego. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację  ekologiczną zachęca   do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi  oraz przekonuje do  przyjaznych środowisku  naturalnemu postaw  i nawyków.                                                                                                                                                                                                                                            

        Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie oraz telefony komórkowe do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły.

Pod koniec każdego roku szkolnego Placówki Oświatowe biorą udział w Miesiącu Finałowym zbiórki zużytych baterii oraz telefonów komórkowych. Miesiącem finałowym danej edycji jest okres  od 1 kwietnia  do 20 maja 2022r.

       Uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystają z materiałów edukacyjnych: tj. plakatów, folderów  edukacyjnych,  gry edukacyjnej, strony internetowej http://www.zbierajbaterieitelefony.pl/

       Zwycięskie szkoły otrzymują bony, które mogą zrealizować we wskazanym przez organizatora,   sklepie internetowym.

               Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

                                                                 oraz Biosystem  Electrorecykling S.A. 

 

Zachęcamy do czynnego udziału w /w programie.

                                                     

                                                                      Klub Ekologiczny „Ekolistek”