Szkolny Konkurs „Bądź bezpieczny w sieci!”

17.01.2022 

 

 

 

 

 

Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu - p. Anna Bugaj, p. Renata Gazdecka.

 

Cele konkursu:

 • promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych;
 • popularyzacja wiedzy na temat Internetu i związanych z nim zagrożeń;
 • kształtowanie umiejętności informatycznych, plastycznych i artystycznych;
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości.

 

Uczestnictwo:

Konkurs jest adresowany do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 1. uczniowie klas IV – VI;
 2. uczniowie klas VII – VIII.

 

Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest:

 1. w kategorii klas IV – VI – wykonanie pracy plastycznej  poświęconej promowaniu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych;
 2. w kategorii klas VII – VIII – wykonanie memu, który swą stroną graficzną i treścią będzie promował zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.

 

Organizacja konkursu:

 1. w kategorii klas IV – VI
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice) w rozmiarze A4 lub A3, opisując ją na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem.
 • Autorem pracy może być wyłącznie jedna osoba.
 • Prace uczestników muszą być samodzielne. Prace niesamodzielne, skopiowane ze stron internetowych nie wezmą udziału w konkursie.
 • Prace należy składać u nauczycieli informatyki do dnia 04.02.2022 r.

 

 1. w kategorii klas VII – VIII
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden mem w dowolnym programie graficznym (wymagania techniczne - format pliku: JPG lub PNG).
 • Autorem pracy może być wyłącznie jedna osoba.
 • Prace uczestników muszą być samodzielne. Prace niesamodzielne, skopiowane ze stron internetowych nie wezmą udziału w konkursie.
 • Prace należy podpisać według wzoru: nazwisko_imię_klasa.jpg, np. kowalski_jan_VIIIa.jpg i przesłać na adres: bugaj@zsosiek.pl jako załącznik.
 • Termin przesłania prac -  do dnia 04.02.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.02.2022 r.

Nagrody:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy.

 

Organizatorzy:

nauczyciele informatyki