Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją zrzeszającą wszystkich uczniów szkoły, mający na celu reprezentowanie interesów swoich uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.

 

Do głównych celów Samorządu Uczniowskiego należą:

-  tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,

-  budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,

-  rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

-  tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne)

-  tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-  bezpieczeństwo w szkole,

-  przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,

-  dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,

-  budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17:

Przewodniczący:   Walczyk Natalia

Zastępca:               Macias Michał

Skarbnik:               Nowak Marceli

Członkowie:           Łysiak Eliza, Chmielowiec Eryk