Klub Ekologiczny "Ekolistek"

Cele:

·        pogłębienie wiedzy ekologicznej

·       uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego

·       rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska regionu i Polski

·       podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

·       rozbudzanie wrażliwości ekologicznej

 

Uczestnikami Klubu Ekologicznego „ Ekolistek”

są uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osieku