Klub Ekologiczny "Ekolistek"

Cele:

·        pogłębienie wiedzy ekologicznej

·       uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego

·       rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska regionu i Polski

·       podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

·       rozbudzanie wrażliwości ekologicznej

 

Uczestnikami Klubu Ekologicznego „ Ekolistek”

są uczniowie klas I –III Publicznego Gimnazjum w Osieku

 

 

 

Działania w roku szkolnym 2016/17

·       Akcja  „ Sprzątanie Świata”

·        „Zbiórka plastikowych nakrętek dla Stasia” – Fundacja  Rycerze i Księżniczki

·        „Zbieraj baterie” VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół

·       Projekcje filmów, obserwacje, pogadanki, plakaty na temat zanieczyszczeń środowiska – zapobiegania

·       Praca z czasopismami prozdrowotnymi i ekologicznymi

·       Zajęcia terenowe - ekosystem

·       Środowisko przyrodnicze Gór Świętokrzyskich – wycieczka do Chęcin i Tokarni

·        Lekcja przyrody „Skarby mórz i oceanów”  z udziałem przyrodnika Stanisława Jantury

·       Gazetki: Światowy Dzień Zwierząt i Formy ochrony przyrody w moim regionie

·       Prowadzenie hodowli zwierząt – patyczaki, ryby

·       „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – dokarmianie

 

  • Dzień Ziemi:

       -  Konkurs Wiedzy Ekologicznej

       -  zajęcia Różnorodność biologiczna lasu - zagrożenia i ochrona”

          poprowadzone przez przedstawicieli Nadleśnictwa Staszów  – panią Joannę

          Drożdżowską , pana Zbigniewa Wiącka

       - sadzenie drzew iglastych w otoczeniu szkoły

  • Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia:

   - Konkurs wiedzy „Moje zdrowie w moich rękach”

   -  lekcja  „Otyłości – Stop”

   - degustacja przygotowanych produktów z talerza zdrowia

  • Szkolny Konkurs Geograficzny pod hasłem „Poznaj Ziemię”
  • VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej – II miejsce
  • I etap Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę”
  • Zbiórka makulatury pod hasłem „Makulaturę zbierasz - zdrowie i zieleń wybierasz”
  • Ekologiczne spędzanie wolnego czasu – rajdy, wycieczki, rozgrywki sportowe

 

 

 

 

Opiekunowie