Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Te obszary działania i zakresy obowiązków są realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym również poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Logopeda to specjalista zajmujący się terapią wad i zaburzeń mowy

 

Głównym podmiotem w pracy pedagoga i logopedy szkolnego jest UCZEŃ.

 

 

GODZINY PRACY

PEDAGOGA – LOGOPEDY SZKOLNEGO

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

w roku szkolnym 2016/17

mgr Joanna JUR – pokój i 200

 

PONIEDZIAŁEK 8 45 - 14 30

WTOREK 7 30 - 11 00

ŚRODA 8 45 - 12 35

CZWARTEK 8 45 - 13 25 oraz 13 35 -14 25

PIĄTEK 8 45 - 11 00

 

 

Poradnią rejonową dla naszej szkoły jest:

Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie - filia w Połańcu;

ul. Ruszczańska 23;

28-230 Połaniec;

telefon: (15) 8650130.