Sprawozdanie z przeprowadzenia Konkursu na „Zbiórkę zużytych baterii”

04.05.2022 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia

 Konkursu na „Zbiórkę zużytych baterii”

 

Organizatorzy:  Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek” w  ramach Programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady  - XV edycja.

Uczestnicy: uczniowie kl. I -  VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

Cele konkursu:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzanie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy.
  • Utrwalenia wśród uczniów nawyku zbierania zużytych baterii oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty zbiórki i punkty odbioru baterii.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat procesu odzysku unieszkodliwiania i recyklingu odpadów niebezpiecznych.

       W naszej szkole corocznie ogłaszana jest zbiórka zużytych baterii. Uczniowie, nauczyciele, rodzice zbierają i przynoszą zużyte baterie do szkoły. Od 01 września 2021 r. do końca kwietnia 2022r. uczniowie naszej szkoły zbierali zużyte baterie do specjalnych pojemników i worków. W konkursie wzięło udział 18 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku, którzy zebrali duże ilości zużytych baterii. Przyniesione baterie zostały zważone, podpisane,  zapakowane i odesłane do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

         Wytypowano jednego ucznia naszej szkoły, którzy zebrał największą masę baterii w przeliczeniu na kilogramy.

          Laureatem konkursu został: Fabian Kiciński z klasy V - zebrał  127  kg.

                                               II miejsce -Jakub Gąska -kl. VIIa -70kg

III miejsce - Bartosz Okoń -kl. Ia -60kg

Ogólna masa zebranych baterii  - 335,5    kg. 

          Uczniom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcy gratulujemy!

 

Organizatorzy : P. Alina Sławińska – Kanach,  P. Dorota Pszczoła, P. Renata Gazdecka, P. Ewa Golańska