Klub Ekologiczny „Ekolistek”

Klub Ekologiczny „Ekolistek” w Publicznej Szkole Podstawowej.

Opiekunem klubu jest p. Małgorzata Zugaj – nauczyciel przyrody.

Cele pracy „Ekolistka”:

Ø    Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej uczniów,

Ø    Propagowanie segregowania odpadów i zbiórki surowców wtórnych nadających się do recyklingu,

Ø    Edukacja odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

Pod kierunkiem opiekuna koła – p. Małgorzaty Zugaj zostały przeprowadzone następujące działania:

1.                  Akcje: „Sprzątaj świat razem z nami, bo dużo pracy jest przed nami”, zbiórka makulatury i baterii.

2.                  Apele w ramach Dni Ochrony Przyrody i Miesiąca Dobroci dla Zwierząt.

3.                  Obchody Dnia Ziemi.

4.                  Konkursy proekologiczne:

- plastyczne,

- literackie,

- recytatorskie,

- muzyczne

5.                  Opieka nad hodowlami szkolnymi.

6.                  Zorganizowanie wycieczek terenowych na temat: „Zwiastuny wiosny”, „Dzikie wysypiska śmieci”, „Przyroda jesienią” i inne.

7.                  W zakresie współpracy z Pro Natura - uczestnictwo uczniów w liczeniu gniazd bociana białego.

8.                  Dekoracje korytarza szkolnego:

-  Parki Narodowe w Polsce,

- Polskie zabytki przyrody na liście UNESCO.

 

 

Autor: Małgorzata Zugaj