Bezpłatna wersja

online pakietu Office dla uczniów

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

oraz nauczycieli tej szkoły

[zawiera wszystkie standardowe programy biurowe (Word, Excel, Power Point)

oraz usługę Microsoft Teams i OneDrive (1TB).]

 

 

Udostępniamy wszystkim Naszym uczniom i pedagogom

możliwości pracy w pakiecie Office 365 Education,

w tym programów Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote i Microsoft Teams,

jak również bezpłatnych narzędzi dla klas, na wszystkich urządzeniach.

 

 

Zaloguj się do aplikacji on-line

prez kliknięcie w grafikę:

 

(login w postaci     *.zsosiek.pl)

 

 

Login i hasło pierwszego uruchomienia udostępni Ci nauczyciel informatyki.

W razie problemów z autoryzację dostępu - Twoje hasło zresetuje naucziel informatyki.

 

 

 

PORADNIKI:

 

CZYM JEST Office 365 dla Edukacji (A1) i CO w nim jest? [Office 365 i aplikacje]

 

 

Jaka jest RÓŻNICA między Office Online, Office 2016/2019 i Office 365? [Office 365 i aplikacje]

 

 

CZYM JEST OneNote i do czego go wykorzystywać? [Microsoft OneNote - Podstawy]

 

 

Jak ZBUDOWANA jest aplikacja Microsoft OneNote (główne elementy)? [Microsoft OneNote - Podstawy]

 

 

Gdzie i jak tworzyć NOWE NOTESY OneNote (w tym prywatne notesy)? [Microsoft OneNote - Podstawy]

 

 

NA CZYM można korzystać z OneNote (aplikacje, telefon, przeglądarka)? [Microsoft OneNote - Podstawy]

 

 

Czym jest OneNote (WIRTUALNY NOTES) i jak z niego korzystać? [Poradnik dla Uczniów]

 

 

Jak i gdzie STWORZYĆ NOWY TEST/formularz (Office Forms)?