2017.01.26 - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – czyste środowisko”

 

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy na temat:


„Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)– czyste środowisko”.

 

 

Organizatorzy: Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek” pod patronatem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.


Uczestnicy: uczniowie klas  IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.


Cele konkursu:
- Wzbogaceniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- Promocja wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin prawidłowych postaw i zachowań.
- Zachęcenie uczniów do dbania o czystość środowiska naturalnego oraz estetykę najbliższego otoczenia.
- Propagowanie lokalnego punktu zbiórki PSZOK.

Szkolny Klub Ekologiczny „EKOLISTEK”  w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku w dniu 26 stycznia 2017r.  zorganizował konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej pod hasłem: „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – czyste środowisko”. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu mieli za zadanie wykazać się wiedzą na temat organizacji systemu gospodarki odpadami  na terenie naszej gminy. Odpowiadali na wiele pytań dotyczących min. zasad odbioru odpadów, zasad selektywnej zbiórki, proponowali w jaki sposób można zapobiegać powstawaniu odpadów oraz wymieniali korzyści płynące z segregacji. Test składał się z pytań zamkniętych zawierających jedną prawidłową odpowiedź oraz pytań otwartych wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt. Czas rozwiązania testu 30 min. 
W konkursie wzięło udział 19 uczniów szkoły podstawowej. O ostatecznym wyniku konkursu zdecydowała największa liczba punktów. 


 

Wyniki:


 I miejsce
Tomasz Okoń – klasa VI (16pkt)

II miejsce
Kacper Mikus – klasa V (14,5pkt)

III miejsce
Julia Kopeć – klasa IVa (14pkt) i Patrycja Okoń – klasa IVb (14pkt)

 

WYRÓŻNIENIA
1. Mateusz Karbarz – kl. VI (13pkt)
2. Maja Świegoda – kl. VI (13pkt)
3. Wiktoria Gajek – kl. VI (13pkt)
4. Amelia Duda – kl. VI (13pkt)
5. Bartłomiej Banaś – kl. V (12pkt)
6. Mysłek Milena – kl. IVb (11pkt)
7. Michał Okoń – kl. VI (11pkt)
8. Klaudia Kucwaj – kl. VI (10pkt)
9. Gabriela Kicińska – kl. VI(10pkt)
10. Jakub Świstak – kl. IVa (9pkt)
11. Sara Ziółkowska – kl. VI (9pkt)
12. Wojciech Płaza – kl. IVa (8pkt)
13. Jakub Czech – kl. V (8pkt)
14. Hubert Ryński – kl. VI (8pkt)
15. Julia Suliborska – kl. VI (7pkt)

 

G r a t u l a c j e !


Opiekun SK „Ekolistek” Małgorzata Borkowska

 

 

Galeria zdjęć

WP_20170126_001.jpg
WP_20170126_002.jpg