Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

 

„Trzymaj Formę!” 2016/2017

 

Nasze gimnazjum po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Program „Trzymaj Formę” organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu „Trzymaj Formę” jest trwałe kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję aktywnego stylu życia i prawidłowego żywienia, w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.

Do programu zostali włączeni uczniowie klas I i II, którzy razem z rodzicami otrzymali materiały i broszury informacyjne. Realizując projekt uczniowie przeprowadzili anonimowe ankiety na temat nawyków żywieniowych oraz wiedzy  na temat zbilansowanej diety i znakowania żywności. W marcu prowadzone będą zajęcia lekcyjne z pielęgniarką szkolną odnośnie zdrowego odżywiania, a sami uczniowie będą uczyli  siebie nawzajem, prowadząc lekcję o wpływie odżywiania na zdrowie człowieka. Dzieci zredagowały gazetkę ścienną, oraz wzięły udział w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia. Projektują i opracowują broszury informujące o korzyściach z aktywnego wypoczynku, wykonują także kolorowe plakaty promujące ruch i prezentacje multimedialne  ukazujące sposoby dbania o zdrowie. Ponadto, w ramach programu organizowane są „aktywne przerwy”. Mają one na celu urozmaicenie czasu spędzanego w szkole, dbania o formę, rozładowania energii oraz zainteresowania młodzieży sportem. Zachęcamy również uczniów do udziału w akcji “Dzień ze zdrową przekąską”.

Realizacja projektu przynosi korzyści dla wszystkich uczestników, ponieważ zajmując się problemem zdrowego trybu życia – propaguje społeczną świadomość dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej.

 

Galeria zdjęć

zdj_cia_tel_383.jpg
zdj_cia_tel_390.jpg
zdj_cia_tel_391.jpg
zdj_cia_tel_392.jpg
zdj_cia_tel_395.jpg
zdj_cia_tel_396.jpg
zdj_cia_tel_401.jpg