2017.03.20 - II edycja Gminnego konkursu „Uzależnienia i nałogi”

20 marca 2017 roku w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyła się II edycja Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”.

            Konkurs zorganizowany został pod patronatem UMiG w Osieku przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przy współpracy z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  i  Komisariatem Policji w Połańcu.

            Konkurs przeprowadzony został w III kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV-VI i klasy gimnazjum i liceum.

            Formuła konkursu to „Jeden z dziesięciu”.

Głównym celem tego działania było poszerzenie wiedzy u uczniów o uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu oraz podniesienie świadomości o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania używek.

            Komisja konkursowa w składzie: kierownik OPS p. Magdalena Wilk, pedagog szkolny p. Joanna Jur, p. Grażyna Łosin, p. Anna Drach, starszy dzielnicowy - p. Krzysztof Kwiatkowski, pielęgniarka – p. Grażyna Ptak, pracownik PSSE ze Staszowa z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej – p. Dorota Wojnarowska.

Po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono i nagrodzono zwycięzców:

- w kategorii I

klasy I – III - szkoły podstawowe z terenu gminy Osiek

                           I  miejsce - Oliwia Góra – z klasy II PSP w Ossali

                II miejsce -. Jakub Dudek – z klasy II PSP w Pliskowoli

                III miejsce - Kinga Czech – z klasy IIIb PSP w Osieku

- w kategorii II

klasy IV-VI - szkoły podstawowe z terenu gminy Osiek:

                           I  miejsce - Patrycja Wieczorek – z klasy VI PSP w Pliskowoli

                          II  miejsce - Kuba Kieraś – z klasy VI PSP w Szwagrowie

                         III  miejsce - Mateusz Karbarz – z klasy VI PSP w Osieku

- w kategorii III

klasy gimnazjum i liceum:

                           I miejsce - Karolina Cebula – z klasy Ib PG w Osieku

                          II miejsce -  Małgorzata Abram – z klasy Ia PG w Osieku 

                         III miejsce - Mateusz Goleń – z klasy IIa PG w Osieku

Wszyscy uczestnicy konkursu. otrzymali nagrody, dyplomy oraz gratulacje z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Osiek – p. Rafała Łysiaka oraz dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku – p. Małgorzaty Kunowskiej.

Ponadto przyznane zostały również medale za działalność profilaktyczną: „Zasłużony dla profilaktyki uzależnień”.

Otrzymali je:

Burmistrz UMiG w Osieku – p. Rafał Łysiak

Dyrektor Małgorzata Kunowska

Dyrektor Stanisława Suliborska

Dyrektor Joanna Walczak

Dyrektor Stanisława Jońca

Dyrektor Anna Kłoda

Wicedyrektorzy –p.  Anna Bojarska i p. Ewelina Świątkiewicz – Maj

Kierownik OPS w Osieku – p. Magdalena Wilk

Pracownik PSSE ze Staszowa – p. Dorota Wojnarowska

Starszy dzielnicowy - p. Krzysztof Kwiatkowski

Pielęgniarka szkolna – p. Grażyna Ptak

Nauczyciele: p. Grażyna Łosin, p. Anna Drach, p. M. Zugaj, p. Ewa Buda, p. Anna Wdowiak, p. Monika  Popielska, P. Anna Trytek oraz p. Ewa Krzemińska

Pracownik administracji – p. Monika Górska

Członkowie GKdsPiRPA w Osieku – p. Grażyna Bień i p. Beata Kicińska

Pedagog szkolny – p. Joanna Jur

 

Joanna Jur, Grażyna Łosin, Anna Drach

 

Galeria zdjęć

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
M-005.JPG
To.JPG