Głównym podmiotem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.

 

Drogi Uczniu jeśli:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • nie radzisz sobie z programem nauczania, chcesz pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszył Twoje prawa,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • chciałbyś poprawić swoje oceny i nie wiesz, jak to zrobić,
 • gdy ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • nie dogadujesz się z kolegą / koleżanką,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chciałbyś porozmawiać z kimś życzliwym,
 • potrzebujesz pomocy i rady,
 • niepokoi Cię Twoja wymowa i komunikacja z innymi,
 • gdy chcesz poradzić się, wybierając dalszą drogę kształcenia.

 

Drogi Rodzicu jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • niepokoi Cie rozwój mowy Twojego dziecka,
 • potrzebujesz  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej  dziecka,
 • potrzebujesz rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz  deficyty rozwojowe dzieci,
 • potrzebujesz porady w sprawach trudności wychowawczych, czy pomocy w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych,
 • potrzebujesz informacji w zakresie ochrony prawnej dziecka w sytuacji zaniedbań, przemocy w rodzinie,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • potrzebujesz pośrednictwa w kontaktach z instytucjami, w tym pomocy w wypełnieniu formalności związanych z korzystaniem z ich usług.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/21:

 

Dzień tygodnia

 

Godziny pracy

Poniedziałek

7.30 – 11.30

Wtorek

8.45 – 13.00  (12.30 – 13.00 praca w przedszkolu)

Środa

8.45 – 14.00  (12.30 – 13.00 praca w przedszkolu)

Czwartek

8.45 – 13.00  (12.30 – 13.00 praca w przedszkolu)

Piątek

8.45 – 13.00  (12.30 – 13.00 praca w przedszkolu)

 

                                                                                               Serdecznie zapraszam:

                                                                                               mgr Joanna Jur

pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

 

Kontakt:

pedagogszkolnypsp@o2.pl

 

Poradnią rejonową dla naszej szkoły jest:

Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie - filia w Połańcu;

ul. Ruszczańska 23;

28-230 Połaniec;

telefon: (15) 8650130.