Aplikacje

 

"Dzienniczek+" oraz "Dzienniczek VULCAN"

 

będzą działały po podaniu poprawnych

adresów e-mailowych!

 

adresy dla ucznia

(zewnętrzne pakietu Office 365 - w postaci:  *.zsosiek.onmicrosoft.com)

podaje nauczyciel informatyki na swoich zajęciach,

a adresy poczty e-mail rodzica wprowadza wychowca klasy

(po otrzymania danych od rodzica).

 

 

 

 

 

Nowa aplikacja "Dzienniczek VULCAN"

 

 

 

 

 

 

Stara aplikacja "Dzienniczek+"