Jestem kulturalny co dzień i od święta

25.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

„Jestem kulturalny co dzień i od święta”

przeprowadzony wśród uczniów  klas I - VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Cele:

- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach;

- Podnoszenie kultury osobistej uczniów;

- Wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem; 

- Wyrabianie szacunku dla siebie i innych; 

- Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury;

- Uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia.

 

Termin konkursu - 19.03.2019 r.

1. Prace plastyczne przedstawicieli z klas I - III należy składać do: 15.03.2019 r. do pedagoga szkolnego.

2. Zgłoszenia zespołów konkursowych z klas IV – VIII należy składać do: 15.03.2019 r. do pedagoga szkolnego.

 

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

- Klasy I-III

- Klasy IV-VIII

 

Zasady konkursu:

 

Kategoria I

- klasy: I - III

  1. Wychowawcy klas I-III wytypują po 3 przedstawicieli z poszczególnych klas I-III, którzy wykonają pracę plastyczną na temat:  „Jestem kulturalny na co dzień i od święta”.
  2. Format papieru i technika pracy dowolna.
  3. Wszystkie prace plastyczne muszą być na odwrocie opisane: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa.

Kategoria II

- klasy: IV - VIII

 1. Wychowawcy klas IV-VIII  wytypują po 3 przedstawicieli z poszczególnych klas IV – VIII, którzy będą tworzyli zespoły konkursowe.

2. Wiedza uczniów z zakresu dobrego wychowania będzie sprawdzana w formie  inscenizacji scenek  z wylosowanych tematów z zakresu kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 

Komisja konkursowa:

- dyrektor szkoły;

- pedagog szkolny;

- nauczyciele wspomagający.
 

Nagrody:

3 najciekawsze prace uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych zostaną nagrodzone.

 

Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.


 

Wykaz książek pomocnych w przygotowaniu się do konkursu:
1.M.Danikowska "Nastolatki i bon ton"
2. I Gumowska "ABC dobrego wychowania"
3. I. Gumowska "Dookoła stołu"
4. H. Hrynikiewicz "Jak cię widzą, tak cię piszą: savoir vivre dla wszystkich"
5. A. Jakubowska "Wypada... nie wypada, czyli savoir vivre dla wszystkich"
6. W. i M. Kamieńscy "Poradnik dobrych manier"
7. J. Kamyczek "Grzeczność na co dzień"
8. M. Markiewicz "Poradnik dobrych obyczajów"
9. L. Perfect "Sztuka życia, czyli encyklopedia dobrych manier"
10. E. Pietkiewicz "Dobre obyczaje"
11. M. Ziółkowska "Bądź uprzejmy na co dzień i od święta"

 

 

 

Autor: J. Jur |