List Dyrektor Szkoły

24.03.2020 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele będą realizować podstawy programowe poprzez zdalne nauczanie od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020.

Forma zajęć z danego przedmiotu będzie wybierana indywidualnie przez danego nauczyciela. Od dnia 25 marca plan zajęć dla uczniów jest taki sam jak obowiązywał dotychczas. Oznacza to , że lekcje dla uczniów będą się odbywać  w godzinach według dotychczasowego planu lekcji. O wszelkich zmianach w planie lekcji będziecie informowani na bieżąco przez nauczyciela, który dokonał tej zmiany. Wszystkie informacje będą Wam na bieżąco przekazywane przez naszą stronę internetową, profil szkoły ma FB lub indywidualnie.

Należy przygotować się na to, że oceny zdobywane podczas tych zajęć mogą odgrywać znaczącą rolę przy wystawianiu ocen rocznych. Liczymy na waszą mobilizację raz odpowiedzialność, które pomogą Wam w pełni skorzystać z przygotowanych  dla Was zajęć i materiałów. Prosimy o pełną współpracę z nauczycielami w zakresie nowego trybu pracy.

Dzięki temu będziecie mogli dalej rozwijać swoje umiejętności, przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych. Większość zajęć prowadzona będzie przez Internet, dlatego liczymy, że zadbacie o swoje bezpieczeństwo w sieci i dobrze wykorzystacie ten czas.

 

Dyrekcja szkoły

 

 

Autor: Dyrektor szkoły |