Domniemanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 ul.Wolności 24A 28-221 Osiek

 woj.świętokrzyskie, tel.15 8671201

 

 

 

 

Domniemanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Ustawa od 12 września wprowadza domniemanie, że rodzic wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pielęgniarkę lub higienistkę świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole. Żeby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy ją poinformować o swoim sprzeciwie. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej. 

 

 

 

Małgorzata Jazgara                        

Pielęgniarka  środowiska nauczania i wychowania

Autor: administrator |