EKO-TORBA - konkurs na wykonanie torby ekologicznej

19.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu na wykonanie torby ekologicznej pt. „EKO-TORBA”

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XIV edycja”

Cele konkursu:

 • Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku.
 • Kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci.

    1. Adresat konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej  w Osieku.
 1. Przedmiot konkursu:
 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego użytku. Przy wykonaniu torby mogą pomóc rodzice (np. przy szyciu).
 • Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp.
 • Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.
 • Jedna osoba może przygotować tylko jedną torbę.
 • Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi autora: imię i nazwisko, klasa.
 1. Prace należy dostarczyć do 09 kwietnia 2021r. do nauczyciela biologii                        i techniki.
 1. Komisja konkursowa:
 • W skład komisji konkursowej wchodzą: nauczyciele biologii i techniki.
 • Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetyczne wykonanie
  i funkcjonalność torby.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 •  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12 kwietnia 2021r. 
 • W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce), dla których przewidziane są dyplomy i nagrody a dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie.
 • Wszystkie prace zaprezentowane będą na forum szkoły.

 

 

Autor: A. Sławińska-Kanach |