Podsumowanie programu edukacji ekologicznej ZBIERAMY, SEGREGUJEMY I PRZETWARZAMY ODPADY

05.03.2021 

 

 

 

 

 

      W roku szkolnym 2020/21 odbędzie się podsumowanie programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki  pn. ,,Zbieramy, segregujemy                   i przetwarzamy odpady– XIV edycja” .  Rozstrzygnięte zostaną konkursy zgodnie                         z regulaminami:

1. Konkurs na wykonanie komiksu - Hasło: „Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!” (klasy VII -VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku)

2. Konkurs plastyczny -  Hasło: „Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!” (klasy I- III Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku)

3. Konkurs na: ,,Zbiórkę zużytych baterii” (wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku)

4. Szkolny konkurs na wykonanie torby ekologicznej pt. „EKO-TORBA”                          (klasy IV- VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku)

5. Konkurs wiedzy na temat: „Kompostowanie – Jak?, Gdzie?, Po co?”- zostali już wyłonieni zwycięzcy (przeprowadzony w ubiegłym roku)

Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Prace konkursowe - wykonanie komiksu, torby ekologiczne prosimy złożyć na portierni szkoły do 09 kwietnia 2021r.

Prace konkursowe -wykonanie plakatu uczniowie kl. I - III przekazują swojemu wychowawcy do  09 kwietnia 2021r. ( wzięte będą pod uwagę również ubiegłoroczne prace obecnej klasy IV).                     

Prace zostaną przekazane Komisji Konkursowej.

Zużyte baterie uczniowie przekazują w workach (zważone), dołączają kartkę                                        z nazwiskiem i imieniem, klasą, ilością baterii w kg.  Następnie pozostawiają na portierni szkoły do 30 kwietnia 2021r.

            Zapraszamy do wzięcia udziału w w/w konkursach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

                                                                                                     Koordynatorzy