Wycieczka uczniów klas V-VII do teatru

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 stycznia 2018r. uczniowie klas V-VII wraz z opiekunami – p. A. Bojarską,  p. B. Domagała, p. I. Witczak i p. T. Zawadą odbyli wycieczkę do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na sztukę pt. „Cyrograf” opartą na kanwie legend i baśni świętokrzyskich. Czuliśmy się szczególnie wyróżnieni, zajmując miejsca w lożach. Zarówno gra aktorów, jak i scenografia wzbudziły zachwyt widzów.

 

Po zakończonym przedstawieniu udaliśmy się do Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała nam nie tylko o życiu i twórczości pisarza, ale również o nauce w szkole pod zaborami. Mogliśmy usiąść w szkolnych ławach ówczesnego gimnazjum męskiego, obejrzeć przeróżne rekwizyty: kałamarz, pióro, mundur uczniowski, rękopisy pisarza, drewniany plecak oraz „dyscyplinę”, którą karano uczniów.

 

Ten dzień przyniósł dużo wrażeń – wspaniała lekcja kultury, sztuki i historii, co zgodnie potwierdzają uczniowie.

 

 

 

 

Autor: Beata Domagała |