I Gminny Konkurs Ortograficzny w Osieku

01.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 stycznia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbył się  I Gminny Konkurs  Ortograficzny pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. 

 

Działanie to miało na celu promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

I Gminny Konkurs Ortograficzny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów oraz nauczycieli. Wzięło w nim udział 15 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Osiek, którzy w swoich placówkach wykazali się najlepszą znajomością zasad ortografii  i interpunkcji.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

1. Dr Danuta Paszkowska

2. Joanna Jur

3. Beata Domagała

4. Anna Łaszek

5. Monika Popielska

6. Anna Tkaczyk

7. Joanna Tomczak

 

Ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

1. Dudek Karolina

2. Tworek Natalia

3. Serafin Weronika.

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe w postaci encyklopedii i słowników.  

 

Fundatorzy nagród:

 - Wyższa  Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza  w Sandomierzu 

 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku.

 

 

Autorem dyktanda była pani doktor Danuta Paszkowska - pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

 

 

Autor: J. Jur i B. Domagała |