biologia

 

Temat:  „ Różnorodność roślin" -ciekawostki, ćwiczenia utrwalające. (22. 06.2020)

                                 

                                   lekcja online -JITSI godz. 11.45

              

 "Wiesz czy nie wiesz?" -ćwiczenia -str. 158-159 z podręcznika

 Korzystanie ze strony: https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-roslin/DFjI5Lq7l

1. Porównanie mchów i paprotników.

2. Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.

3. Ciekawostki -zał.1.

                                                                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

Temat : Powtórzenie i  sprawdzenie wiadomości z działu „ Różnorodność roślin"

               15.06.2020

 

                                                

                             

ćwiczenia utrwalające i sprawdzające wiedzę (mchy, paprotniki, rośliny  nagonasienne, rośliny okrytonasienne)  - zał.1, zał.2

                           

                                                                                                                    A. Sławińska.-Kanach

 

 

 

 

Temat :  Przegląd roślin okrytonasiennych - rośliny zielne. (08.06.2020)

 

                              lekcja online-wideospotkanie JITSI godz. 11.45.

 

     Cele:

 • poznanie wybranych gatunków roślin okrytonasiennych -zielnych występujących w Polsce
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin okrytonasiennych za pomocą prostych atlasów i kluczy do oznaczania gatunków

 

 

     Treści:

 • przegląd roślin okrytonasiennych - rodziny
 • cechy charakterystyczne wybranych rodzin i gatunków roślin zielnych
 

 

 

 • rozpoznawanie roślin za pomocą kluczy, atlasów, zdjęć
 • multibook str. 149 (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne -rodziny, gatunki)
 • zał. 1 -fiszka
 • zał. 2 -Klucz do oznaczania wybranych gatunków roślin łąkowych (proszę zapisać                  w dokumentach)

 

Praca domowa dla wszystkich

Wymień 5 gatunków roślin leczniczych i opisz ich działanie.

 

Praca domowa dla chętnych

Wykonaj zielnik  " Rośliny okrytonasienne naszej okolicy"

8 -10 roślin

Wypisz 5 wybranych rodzin okrytonasiennych i przykłady zaliczanych do nich gatunków  roślin.

 

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 12.06., zielnik do 12.06.2020r.     slawinskakanachalina@gmail.com

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

 

Temat :  Przegląd roślin okrytonasiennych - drzewa, krzewy, krzewinki. (01.06.2020)

 

                              lekcja online-wideospotkanie JITSI godz. 11.45.

 

     Cele:

 • poznanie wybranych gatunków roślin okrytonasiennych (drzew, krzewów, krzewinek) występujących w Polsce
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin okrytonasiennych za pomocą prostych atlasów i kluczy do oznaczania gatunków

 

 

     Treści:

 • przegląd roślin okrytonasiennych
 • cechy charakterystyczne wybranych gatunków roślin okrytonasiennych -drzew, krzewów, krzewinek.
 

 

 

 • rozpoznawanie roślin za pomocą kluczy, atlasów, zdjęć
 • multibook str. 150-153 -Rozpoznaj gatunki drzew, krzewów liściastych, krzewinek.

karta pracy -zał. 2 -ćwiczenie (praca na lekcji)

 

Praca domowa dla chętnych

karta pracy- zał. 1

 

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 08.06.2020r.     slawinskakanachalina@gmail.com

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

 

Temat: Przegląd roślin nagonasiennych . (25.05.2020)

                         lekcja online - wideospotkanie  JITSI godz. 11.45

Cele:

 • poznanie wybranych gatunków roślin nagonasiennych występujących w Polsce
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin nagonasiennych w najbliższej okolicy za pomocą prostych atlasów i kluczy

 

Treści:

 • przegląd roślin nagonasiennych
 • cechy charakterystyczne wybranych gatunków roślin nagonasiennych
 • ciekawostki (mamutowce, daglezja zielona , sosna pinia, cyprys wiecznie zielony, cedr libański, welwiczia, miłorząb japoński)
 

 

Karta pracy -zał. 1 (praca na lekcji)

multibook

Praca domowa dla wszystkich

obserwacje terenowe

Obserwacja

Porównanie igieł różnych gatunków roślin iglastych w najbliższym otoczeniu.

Co będzie potrzebne

 • okazy gałązek sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, cisa pospolitego, jodły pospolitej, jałowca pospolitego, modrzewia europejskiego;
 • linijka;
 • lupa.

Instrukcja

 1. Porównaj igły na gałązce.
 2. Policz, ile igieł wyrasta z każdego pęczka (krótkopędu).
 3. Zmierz igły.
 4. Określ dotykiem, czy ich kształt jest płaski, graniasty, okrągły, trójkątny lub inny.
 5. Porównaj czubki igieł.

Na podstawie obserwacji uzupełnij tabelę.

karta pracy -zał. 2

 

Odpowiedzi należy przesłać na e –mail nauczyciela slawinskakanachalina@gmail.com

do dnia  31.05.2020r.

 

                                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych. (18.05.2020)

 

lekcja online - wideospotkanie Jitsi   godz. 11.45

Cele:

 • wykazanie roli roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

 

Treści:

 • znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie  i dla człowieka

 

karta pracy -Znaczenie dębów dla galasówki dębianki (korzystam z informacji) -zał.1

Ćwicz. z podręcznika 1 i 2  str. 153 (praca na lekcji)

multibook

 

 

Praca domowa dla wszystkich

Jakie produkty człowiek otrzymuje z roślin okrytonasiennych. Skorzystaj z różnych źródeł informacji. Przedstaw zagadnienie wykorzystując zdjęcia, rysunki.

 

Praca domowa dla chętnych

Które rośliny mają właściwości lecznicze?

 

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 24.05.2020r.     slawinskakanachalina@gmail.com

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

 

Temat:  Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. (11.05.2020)

 

                         lekcja online - wideospotkanie  JITSI godz. 11.45

 

Cele:

 • poznanie budowy owoców i nasion
 • wykazanie adaptacji owoców do rozsiewania nasion
 • poznanie roli poszczególnych elementów nasienia
 • wykazanie działania różnych czynników na proces kiełkowania
 •  wykazanie możliwości wegetatywnego rozmnażania się roślin

Treści:

 • budowa owoców
 • sposoby przenoszenia owoców
 • budowa i kiełkowanie nasion
 • badanie wpływu wody
 • na kiełkowanie nasion
 • rozmnażanie wegetatywne roślin

 

1. Budowa owoców

owoc = nasiona +owocnia

ze ściany zalążni-powstaje  owocnia

z zalążka -powstaje  nasienie

2.Owoce suche, np. orzech  i mięsiste, np. pomarańcza -animacja komputerowa  e-book

3. Sposoby przenoszenia owoców.

4. Budowa nasion.

zarodek, tkanka odżywcza(bielmo), łupina nasienna

 5. Kiełkowanie nasion. (niezbędne: woda, odpowiednia temperatura, tlen, u części roślin również światło) -animacja komputerowa  e-book

6. Rozmnażanie wegetatywne roślin.

 

Notatka

1. Budowa owoców

owoc = nasiona +owocnia

ze ściany zalążni- owocnia

zalążek -nasienie

2.Owoce suche, np. orzech  i mięsiste, np. pomarańcza.

3. Sposoby przenoszenia owoców.

4. Budowa nasion.

zarodek, tkanka odżywcza(bielmo), łupina nasienna

 5. Kiełkowanie nasion (niezbędne: woda, odpowiednia temperatura, tlen, u części roślin również światło).

6. Rozmnażanie wegetatywne roślin.

 

Praca domowa dla wszystkich

Ćwicz. 2 str. 147 z podręcznika

Podaj po 3 przykłady owoców suchych i mięsistych.

Praca domowa dla chętnych

Doświadczenie -Badanie wpływu wody na kiełkowanie nasion (wynik, wniosek) -str. 146                    z podręcznika

Załóż hodowlę roślin za pomocą rozmnażania wegetatywnego ( z bulwy ziemniaka, czy                      z sadzonki liściowej)- i obserwuj ją.

 

Odpowiedzi należy przesłać na e –mail nauczyciela slawinskakanachalina@gmail.com

do dnia 17.05.2020r, ( w przypadku doświadczenia, hodowli) do dnia 24.05.2020

 

                                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

Temat:  Charakterystyka roślin okrytonasiennych. (04.05. 2020r.)

 

                lekcja online -wideospotkanie Jitsi -  godz. 11.45

 

Cele:

 • poznanie cech roślin okrytonasiennych
 • poznanie różnorodności form roślin okrytonasiennych
 • wykazanie związku budowy kwiatu z pełnionymi przez niego funkcjami
 • poznanie budowy i cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych na przykładzie wiśni
 • poznanie sposobów zapylania kwiatów
 •  rozpoznawanie form kwiatostanów
 

 Zakres treści:

 • cechy roślin okrytonasiennych
 • budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej
 • cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej
 • sposoby zapylania roślin
 • kwiatostany

 

prezentacja multimedialna

karta pracy - zał. 1 (praca w czasie lekcji)

 

Praca domowa dla wszystkich

Ćwicz. 5 i 6 z karty pracy

 

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 10.05.2020r.     slawinskakanachalina@gmail.com

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

Temat: Charakterystyka roślin nagonasiennych - ćwiczenia utrwalające. (27. 04. 2020r.)

 

        lekcja online - wideospotkanie Jitsi   godz. 11.45

 

Cele:

 • utrwalenie cech roślin nagonasiennych,  roli nasion w życiu rośliny,  budowy i cyklu rozwojowego roślin nagonasiennych (dla chętnych) na przykładzie sosny,

 znaczenia roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka, gatunków  roślin nagonasiennych

 

Treści:

 • charakterystyczne cechy roślin nasiennych – kwiaty i nasiona
 • cechy roślin nagonasiennych, budowa roślin nagonasiennych
 • cykl rozwojowy rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny(dla chętnych)
 • znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
 • przegląd roślin nagonasiennych
 • ciekawostki

 

Ćwicz. "Wiesz czy nie wiesz?" - 5,7 str. 158

Prezentacja multimedialna

    Karta pracy - zał. 1 (praca na lekcji)

 

Praca domowa dla wszystkich (podlegająca ocenie)

Wykonaj ćwiczenia 4 i 7 z  karty pracy

 

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

Temat: Charakterystyka roślin nagonasiennych. (20. 04. 2020r.)

 

Cele:

 • poznanie cech roślin nagonasiennych
 • poznanie roli nasion w życiu rośliny
 • poznanie budowy i cyklu rozwojowego roślin nagonasiennych (dla chętnych) na przykładzie sosny
 • wykazanie znaczenia roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

Treści:

 • charakterystyczne cechy roślin nasiennych – kwiaty i nasiona
 • cechy roślin nagonasiennych
 • budowa roślin nagonasiennych
 • cykl rozwojowy rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny(dla chętnych)
 • znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

 

1. Rośliny nasienne

 

Rośliny nasienne (kwiatowe)- rośliny, które oprócz korzeni, łodyg i liści wykształcają kwiaty i nasiona.  Kwiat służy roślinom nasiennym do rozmnażania płciowego.

Nasienie zapewnia im przetrwanie i umożliwia rozprzestrzenianie się.

Każde z nasion zawiera zawiązek nowej rośliny, który dzięki łupinie nasiennej jest chroniony przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska.

 

2. Cechy roślin nagonasiennych.

Przeanalizuj cechy korzystając z podręcznika str. 130.

- drzewa, rzadziej krzewy

- liście -postać długich, sztywnych igieł

-zimozielone

- liście są wąskie i pokryte warstwą wosku, a pnie mają grubą korę- są odporne na mrozy i wielomiesięczną suszę

 

3. Jak są zbudowane rośliny nagonasienne? rys. str. 131 z podręcznika

sosna zwyczajna

- część nadziemna- potężny pień, który rozgałęziając się tworzy koronę

-liście -długie sztywne igły

- część podziemna-palowy system korzeniowy

-kwiaty męskie i kwiaty żeńskie tworzą kwiatostany

-kwiatostany żeńskie z czasem przekształcają się w duże, brązowe szyszki, w których znajdują sie nasiona, zaopatrzone w skrzydełka

 

4. Rola roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka- str. 133 z podręcznika

 

Notatka (wklej do zeszytu)

Rośliny nasienne(kwiatowe)- rośliny, które oprócz korzeni, łodyg i liści wykształcają kwiaty i nasiona.

Kwiat służy roślinom nasiennym do rozmnażania płciowego.

Nasienie zapewnia im przetrwanie i umożliwia rozprzestrzenianie się.

Większość roślin nagonasiennych stanowią drzewa i krzewy o sztywnych łodygach pokrytych korą oraz liściach w postaci igieł.

 

Praca domowa dla wszystkich (podlegająca ocenie)

 

Zad. 2 str. 136 z podręcznika

 

Praca domowa dla chętnych

 

Scharakteryzuj znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie.

 

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 26.04.2020r.     slawinskakanachalina@gmail.com

 

                                                                        A. Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

 

 

Temat:  Paprotniki – pierwsze organowce.  ( 06.04.2020r.)

Treści:

 • środowisko życia paprotników
 • ogólna budowa paprotników
 • budowa paproci, skrzypów i widłaków
 • cykl rozwojowy paproci(dla chętnych)
 • znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka

 

Osiągnięcia:

 • wskazanie siedlisk występowania paprotników
 • poznanie budowy paprotników
 • poznanie cyklu rozwojowego paproci(dla chętnych)
 • wykazanie różnorodności organizmów zaliczanych do paprotników

rozpoznawanie wybranych gatunków paprotników)

 

Na podstawie treści z podręcznika (srt. 121-128) i filmu „Skrzypy i paprocie-rośliny wilgotnych środowiska” – platforma e –podręczniki (zasoby ucznia) przeanalizuj zagadnienia:

 1. Środowisko życia.
 2. Ogólna budowa paprotników.

Paprotniki ( paprocie, widłaki, skrzypy) to pierwsze organowce, które wykształciły właściwe organy roślinne: korzeń, łodygę i liście.

 1. Budowa paproci ( przeanalizuj rysunek w podręczniku –str. 122)

Zwróć uwagę na korzenie, kłącze, pierzaste liście o długich ogonkach, funkcje organów.

Przedstawiciel – nerecznica samcza

 1. Budowa skrzypów. ( przeanalizuj rysunek w podręczniku –str. 123)

Zwróć uwagę na korzenie, kłącze, nadziemne łodygi proste lub rozgałęzione, na łodygach drobne zredukowane liście, liście, które mają zarodnie(kłos zarodnionośny)

Przedstawiciel: skrzyp polny (pęd wiosenny, pęd letni)

 1. Budowa widłaków (przeanalizuj rysunek str. 123 z podręcznika). Zwróć uwagę na delikatne korzenie, łodygi płożące się po powierzchni Ziemi, z których wyrastają pionowe rozgałęzienia, na łodygach drobne liście, liście zaopatrzone w zarodnie(kłos zarodnionośny)

Przedstawiciel -widłak goździsty

 1. Cykl rozwojowy paproci -dla chętnych.
 2. Znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.

 

Notatka: (wklej do zeszytu)

Paprotniki ( paprocie, widłaki, skrzypy) to pierwsze organowce, które wykształciły właściwe organy roślinne: korzeń, łodygę i liście.

Większość paproci wykształca wieloletnią łodygę podziemną zwaną kłączem. Wyrastają z niej korzenie oraz duże, pierzaste liście, na których spodniej stronie rozwijają się zarodnie. Skrzypy wytwarzają kłącze, z którego oprócz korzeni wyrastają łodygi nadziemne zaopatrzone w drobne liście. Część  liści ma zarodnie. Znajdują się one na szczycie niektórych łodyg, gdzie formują kłos zarodnionośny.

Widłaki nie mają kłącza tylko łodygi płożące się po powierzchni ziemi, z pionowymi odgałęzieniami. Z łodyg wyrastają korzenie oraz drobne liście. Na szczycie niektórych łodyg występuje kłos zarodnionośny.

Praca domowa (dla wszystkich)

Zad. 2 i 3 str.128 z podręcznika.

Praca domowa dla zainteresowanych

Wymień gatunki paprotników występujące w Polsce. Które są pod ochroną?

Odpowiedzi proszę przesłać na e-mail nauczyciela slawinskakanachalina@gmail.com (scan,zdjęcia) do dnia 16.04.2020r.

Alina Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

Temat: Mchy -najprostsze rośliny lądowe - ćwiczenia.

 

Treści

 • środowisko życia mchów
 • budowa mchów
 • cykl rozwojowy mchów(dla chętnych)
 • zdolność wchłaniania wody przez mchy
 • znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka
 • wskazanie siedlisk występowania mchów

 

Cele:

 • poznanie budowy i cyklu rozwojowego mchów
 • wykazywanie zdolności wchłaniania wody przez mchy
 • rozpoznawanie mchów wśród innych roślin
 • wykazanie znaczenia mchów w przyrodzie i dla człowieka

 

 

 1. Na podstawie podręcznika str. 115-120 oraz dostępu do platformy                                e-podreczniki (link https://epodreczniki.pl/b/mchy---male-niesamowite-rosliny/PlweeR6k3) „ Mchy –małe niesamowite rośliny” (film, ilustracje, zdjęcia) przeanalizuj treści:

 

 1. Środowisko życia mchów.
 2. Budowa mchu płonnika.
 3. Jak rozmnażają się mchy? (dla zainteresowanych)
 4.  Czy mchy mają zdolność wchłaniania wody?
 5. Jakie jest znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka?
 6. Uzupełnij kartę pracy (zał.1)
 1. Doświadczenie( dla chętnych): Czy wysuszone mchy wchłaniają wodę? Proszę wykonać doświadczenie –zad. 2 z karty pracy i wysnuć wniosek.

 

 1. Przepisz (wklej) do zeszytu notatkę:

Notatka

 

Mchy żyją głównie na lądzie, gdzie zasiedlają wilgotne środowiska. Pojedyncza roślina mchu składa się z chwytników, łodyżki listków. Latem na ulistnionej łodyżce wyrasta trzonek zakończony zarodnią. Chwytniki utrzymują mech w glebie. Ulistniona łodyżka wytwarza substancje odżywcze podczas fotosyntezy, a zarodni powstają zarodniki, które po opuszczeniu zarodni kiełkują w nową roślinę.

 

Praca domowa dla wszystkich (pisemnie) (ćwiczenia podlegające ocenie)

 1. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają mchy w przyrodzie i dla człowieka. (tabelka)
 2.  zad. 1 i 3 z karty pracy.

Praca domowa (dla chętnych)

Zad. 2 z karty pracy

Wykonaj ćwiczenia interaktywne (1-11) a także ćwicz. podsumowujące, odeślij nauczycielowi poprzez platformę.

 

 

ZAŁĄCZNIK DO LEKCJI "Mchy – najprostsze rośliny lądowe.pdf" - na dole strony

 

Odpowiedzi pisemne (skan, zdjęcia, )proszę przesłać do dnia 05.04. 2020r. na adres e-mail nauczyciela slawinskakanachalina@gmail.com

Powodzenia!

                                                                                          Alina Sławińska-Kanach

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu: „Tkanki i organy roślinne”

       Proszę zapoznać się z podsumowaniem w podręczniku str.110-111. Zapoznać się z materiałami multimedialnymi :Portal wiedzy dla nauczycieli scholaris ( gimnazjum-biologia-filmy i animacje                       „ Rośliny owadożerne-muchołówka”, prezentacje multimedialne „ Organy roślin kwiatowych”.                               Napisać w zeszycie odpowiedzi do ćwiczeń  „ Wiesz czy nie wiesz?” str.112.                                                                                                                                

 

 

 Temat: Mchy najprostsze rośliny lądowe.

        Proszę wykonać następujące polecenia korzystając z podręcznika (str.115-120,158), strony internetowej epodreczniki.pl ( szkoła podstawowa –biologia )- film „ Mchy małe niesamowite rośliny” a także obserwacji makroskopowych w najbliższym otoczeniu:

 1.  zapoznać się z treściami: środowisko życia mchów, budowa, cykl rozwojowy                          (dla zainteresowanych), zdolność wchłaniania wody, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka
 2. wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 3 z podręcznika str.120 oraz ćw.1 i 2 str.158 „Wiesz czy nie wiesz?”
 3. wykonać interaktywne ćwiczenia multimedialne po obejrzeniu filmu -strona internetowa epodreczniki.pl ( szkoła podstawowa –biologia )
 4. dla zainteresowanych –wykonanie doświadczenia str.118 z podręcznika –Badanie, czy mchy mają zdolność wchłaniania wody oraz opracowanie wyniku i wniosku oraz założenie hodowli mchów(potrzebne będą m.in. szklane naczynie, kępka mchu, ziemia do kwiatów lub wata,                   w późniejszym terminie zaprezentowanie pozostałym uczniom).

 

Alina Sławińska-Kanach