Świetlica szkolna - zgłaszanie dziecka na świetlicę

26.08.2020 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanych rodziców pobytem dziecka w świetlicy szkolnej, prosimy o wypełnianie "Kart uczestnika świetlicy szkolnej" i przedłożenie w sekretariacie szkoły do dnia 31.08.2020 r. Kartę można także składać w formie elektronicznej (zsosiek@gmail.com).

 

W okresie pandemii COVID - 19 podczas zajęć świetlicowych obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Autor: administrator |