Dni wolne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

w roku szkolnym 2018/2019
 

zgodnie z
ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 05 października 2010 r.,

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa:

02.11.2018r. (piątek)

10.04.2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

11.04.2019 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

12.04.2019 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

15.04. 2019 r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty: język polski

16.04. 2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty: matematyka

17.04. 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty: język obcy

02.05.2019 r. (czwartek)

 

 

Publiczne Gimnazjum:

02.11.2018r. (piątek)

10.04.2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

11.04.2019 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

12.04.2019 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

15.04. 2019 r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty: język polski

16.04. 2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty: matematyka

17.04. 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty: język obcy

02.05.2019 r. (czwartek)

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące:

02.11.2018r. (piątek)

10.04.2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

11.04.2019 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

12.04.2019 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

02.05.2019 r. (czwartek)

06.05. 2019 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny: język polski

07.05. 2019 r. (wtorek) – egzamin maturalny: matematyka

08.05. 2019 r. (środa) – egzamin maturalny: język angielski

oraz 2 dni wolne w zależności od organizacji ustnego egzaminu maturalnego

 

Autor: administrator |