Konkurs na „Najładniejszą Budowlę Europejską”.

04.12.2018 

 

 

 

 

 


Regulamin konkursu

1.  Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas IV-VIII  szkoły podstawowej uczący się języka angielskiego.

 

2.  Cele konkursu:

-          rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem architektonicznym Europy,

-          popularyzacja języka angielskiego,

-          pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

-          rozwijanie uzdolnień uczniów,

-          zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

 

3.  Forma konkursu:

- wykonanie makiety przedstawiającej słynne budowle Europy,

-  technika dowolna,

 -  każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę przedstawiającą jedną wybraną budowlę europejską

 

4.  Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-          zgodność pracy z tematem,   

-          pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

-          estetykę i technikę wykonania pracy

 

5.  Nagrody.

Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.                                              

 Prace konkursowe należy  składać do 19 grudnia w pokoju nauczycielskim.

 

6.  Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  20 grudnia 2018 roku.

 

7. Organizatorami  konkursu są  nauczyciele języka angielskiego.