Zmiana terminu IV edycji Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”

27.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa

 IV edycji Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”

 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na trudności organizacyjne,

termin w/w konkursu został przesunięty na dzień 22 maja 2019 r.

Proponowane miejsce, godzina i  porządek pozostają bez zmian.

 

 

Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku

 Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Autor: G. Łosin |