Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska (klasy IV-VIII)

27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu na opracowanie ulotki informacyjnej –

,, Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska ‘’

 

Konkurs odbył się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.

,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XIII edycja”

 

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej

W  konkursie wzięło udział 33 uczniów. Zadaniem uczniów było  opracowanie ulotki informacyjnej po hasłem ,, Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”.

 

Wyniki konkursu:

  • Miejsce I –Mikus Kacper
  • Miejsce II – Jankowska Martyna
  • Miejsce III – Latoś Anna

 

 

Organizatorami konkursu byli:  Irena Marta Kicińska, Alina Sławińska – Kanach i  Andrzej  Rachoń.

Autor: Irena Marta Kicińska |