Sprawozdanie z Tygodnia Kultury Polskiej

23.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z Tygodnia Kultury Polskiej

w Liceum Ogólnokształcącym  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

 

 

            W dniach 25 - 29 marca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym został zorganizowany Tydzień Kultury Polskiej. To już dziesiąty raz, gdy nauczyciele wspólnie z uczniami podejmują działania przybliżające społeczności szkolnej szeroko rozumianą rodzimą kulturę.

            Przedsięwzięcie zostało poprzedzone przygotowaniem przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wystawki książek popularyzujących ojczystą kulturę i historię oraz tematycznej gazetki ściennej.

            W ramach Tygodnia Kultury Polskiej młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych ćwiczeniom w dykcji pt. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…” oraz w spotkaniu z członkami Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Celem owego spotkania było nie tylko zachęcenie do częstszego sięgania po dobrą lekturę, ale również przeprowadzenie dyskusji poświęconej oczekiwaniom licealisty wobec kanonu lektur obowiązujących w szkole. Ponadto członkowie klubu zaprezentowali materiały multimedialne poświęcone danym statystycznym obrazującym stan czytelnictwa we współczesnej Polsce, z których wynika, iż czytanie książek jest coraz rzadszym zajęciem, jakiemu oddaje się obecnie Polak.

            Uczniowie wzięli również udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu minikonkursów i quizów: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”   oraz „Ojczysta historia w sztalugach zamknięta” przeznaczonych dla goszczących w dniu 26.03. 2019 r. w murach liceum w ramach Dnia Otwartego uczniów klas gimnazjalnych i ósmoklasistów.

            W dniu 25.03.2019 r. odbyła się X edycja konkursu poprawności językowej „Ojczyzna – polszczyzna” przygotowanego przez p. Annę Bugaj. W konkursie, którego celem było przede wszystkim uwrażliwienie na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi oraz motywowanie do posługiwania się przez młodzież poprawną polszczyzną w mowie
i piśmie - wzięli udział uczniowie klasy II i III LO w liczbie 19 osób.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Artur Kucwaj - kl. III LO,

II miejsce –– Klaudia Strojnowska - kl. II LO,

III miejsce –- Klaudia Bojarska - kl. III LO.

 

            W dniu 27.03.2019 r. młodzież wzięła udział w kolejnej edycji konkursu historycznego „Polska na przestrzeni dziejów” przygotowanego przez p. Mariusza Skotarka. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat najistotniejszych wydarzeń i postaci historycznych kształtujących naszą przeszłość oraz tożsamość narodową.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Eliza Łysiak – kl. II LO,

II miejsce –– Kamil Dobrowolski - kl. II LO,

III miejsce – Hubert Gawłowicz - kl. III LO.

 

            W tym samym dniu uczniowie klasy II zaprezentowali efekty swojej pracy  w ramach projektu „Jak mówią nasi dziadkowie?”.  Przedstawili zebrany w ciągu dwóch miesięcy materiał (nagrania lub transkrypcja) rejestrujący cechy fonetyczne, fleksyjne, a przede wszystkim leksykalne języka ludności wiejskiej z terenu gminy Osiek. Ponadto dokonali porównania specyficznych cech gwarowych mieszkańców gminy z dialektem małopolskim.

            W ostatnim dniu, czyli 29.03.2019 r. podsumowującym Tydzień Kultury Polskiej po raz 9 został przeprowadzony turniej międzyklasowy pt. „Znasz – li ten kraj”, w którym uczestniczyły dwa zespoły 4- osobowe reprezentujące klasę II i  III LO.

            Każda drużyna musiała wykazać się znajomością rodzimej literatury, historii, sztuki, a pytania ujęte w prezentację multimedialną - dostępną również widzom i kibicom turnieju – dotyczyły wiedzy o artystach, postaciach historycznych, dziełach malarskich, muzycznych i filmowych oraz zawiłościach gramatycznych języka polskiego.

 

Klasyfikacja turniejowa:

I miejscedrużyna reprezentująca kl. II LO w składzie: Gabriela Kunowska, Eliza Łysiak, Hubert Strojnowski, Patryk Brożyna.

II miejscedrużyna reprezentująca kl. III LO w składzie: Klaudia Bojarska, Kinga Chmielowiec, Artur Kucwaj, Hubert Gawłowicz.

 

Zwycięzcy wszystkich konkursów odbywających się w ramach Tygodnia Kultury Polskiej otrzymali ufundowane przez dyrekcję szkoły dyplomy i nagrody książkowe.

 

 

 

Autor: Anna Bugaj |