Zbiórka zużytych baterii

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs odbył się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.

,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady – XIII edycja”

 

Cele konkursu:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzanie potrzeby ochrony środowiska , w którym żyjemy.
  • Utrwalenia wśród uczniów nawyku zbierania zużytych baterii oraz

przekazywania ich uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty

zbiórki i punkty odbioru baterii.

  • Rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat procesu odzysku unieszkodliwiania

i recyklingu odpadów niebezpiecznych.

 

 

Od 01 września 2019 r. do końca kwietnia uczniowie naszej szkoły zbierali

zużyte baterie do specjalnych pojemników i worków.

W konkursie wzięło udział 17  uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

w  Osieku, którzy zbierali  zużyte baterie. Przyniesione baterie zostały zważone, podpisane, zapakowane i odesłane do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

 Ogólna masa zebranych baterii – 95 ,80 kg.

 

 

 Wyniki konkursu:

  • Miejsce I zajął Fabian Kiciński z klasy IIa zebrał 53kg
  • Miejsce II zajął Patryk Januszewski z klasy VIb zebrał 8,50 kg
  • Miejsce III zajął  Świstak Jakub z klasy VI a zebrał 8,10 kg

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Organizatorami konkursu byli:  Irena Marta Kicińska, Alina Sławińska – Kanach .

 

 

Autor: Irena Marta Kicińska |