Konkurs plastyczny na plakat lub transparent z hasłem ekologicznym dotyczącym recyklingu

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 konkursu plastycznego

na plakat lub transparent

 z hasłem ekologicznym dotyczącym recyklingu

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I-III i IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

Każda klasa wykonuje co najmniej jeden plakat lub transparent z hasłem ekologicznym dotyczącym recyklingu.

  Celem konkursu jest:

 1. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.
 3. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
 1. Forma prac konkursowych
 1. Praca powinna by przygotowana przez uczniów na zajęciach szkolnych.
 2. Każda klasa przygotowuje co najmniej jeden plakat lub transparent z hasłem ekologicznym dotyczącym recyklingu.
 3. Forma pracy:
 •  Format pracy dowolny nie mniejszy niż  brystol (A2)
 • Technika prac dowolna
 •  Konieczne jest umieszczanie hasła ekologicznego na plakatach lub transparentach dotyczącym recyklingu.
 1. Prace należy wykonać do 24.05.2019r.

Prace będą prezentowane podczas happeningu ekologicznego.

 1. Sposób oceny prac konkursowych.
 1. Ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową  powołaną przez dyrektora szkoły.

Komisja uwzględni następujące kryteria:

 • Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu( recykling)
 • Staranność wykonania i samodzielność
 • Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu
 • Wrażenia artystyczne.

 

 1. Nagrody
 1. Najlepsze prace poszczególnych klas zostaną nagrodzone dyplomami.

 

 1. Inne postanowienia
 1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

 

 

 

Autor: Irena Marta Kicińska |