„Uzależnienia i nałogi” – konkurs rozstrzygnięty!

29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

Dnia 29 maja 2019 roku w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Osieku odbyła się już czwarta edycja Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”. Zgodnie z wcześniej ogłoszonym regulaminem w konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych
z terenu gminy Osiek, z Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Osieku.

W przygotowanie uczniów do konkursu byli zaangażowani nauczyciele z poszczególnych szkół, którzy towarzyszyli uczniom podczas konkursu. Komisję konkursową tworzyli: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połańcu, Policji, Sanepidu oraz szkoły.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do konkursu. Drużyny były świetnie przygotowane i dysponowały szeroką wiedzą odnośnie zagrożeń wynikających z uzależnień, co znalazło odzwierciedlenie w prezentowanych małych formach teatralnych.

W kategorii I:

z klas I – III zwyciężyła przedstawicielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli.

W kategorii II:

z klas IV – VIII

I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli

III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali.

W kategorii III:

I miejsce zajęła grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Osieku, a tuż za nimi uplasowali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Osieku.

Nagrody stanowiły bardzo ciekawe  podsumowanie działań konkursowych,
a mianowicie były to statuetki i bony: do kina, na kręgielnię, na basen oraz zajęcia artystyczno – plastyczne.

Konkurs przebiegł bardzo sprawnie, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu były: pedagog szkolny - Joanna Jur i nauczyciel chemii - Grażyna Łosin.

                                                                                             

Autor: J.Jur, G.Łosin | 

Galeria zdjęć

UN4 014.JPG
UN4 017.JPG
UN4 028.JPG
UN4 035.JPG
UN4 049.JPG
UN4 057.JPG
UN4 059.JPG
UN4 069.JPG
UN4 071.JPG
UN4 080.JPG
UN4 091.JPG