Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 przez gimnazjalistów.

18.06.2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNIA UROCZYSTOŚĆ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W OSIEKU

ZAKOŃCZENIE GIMNAZJUM

 

W Zespole Szkól im. Jana Pawła II w dniu 18.06.2019r. odbyła się uroczysta akademia kończąca działalność Publicznego   Gimnazjum w Osieku. Na uroczystości byli obecni: władze Miasta i Gminy Osiek, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, a przede wszystkim uczniowie kończący naukę w Publicznym Gimnazjum w Osieku.

         Uroczystość miała charakter podniosły i rozpoczęła się narodowym tańcem – Polonezem, w wykonaniu ostatniego rocznika gimnazjum.

W pierwszej części uczniowie klas III otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka i Radę Rodziców.

Historycznym wydarzeniem uroczystości było przekazanie Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Małgorzacie Kunowskiej pamiątkowej tablicy:

 

„To co otrzymałem w latach szkolnych,

Do dzisiaj owocuje w moim życiu”

                                                                                              Jan Paweł II

 

20 LAT (1999-20019)

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIEKU

 

Na pamiątkę

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

 

 

 

Historię Publicznego Gimnazjum Osieku przestawiła  Dyrektor Szkoły:

„W związku z reformą oświaty 1 września 1999 r powstało w Osieku jedyne  w  gminie gimnazjum,  które otworzyło swoje podwoje dla uczniów i funkcjonowało przez 20 lat.

Pierwszym samodzielnym dyrektorem do roku 2001 był Pan Stefan Nowak, a wicedyrektorem – Pani Zdzisława Król. Pierwszym rocznikiem, który rozpoczął naukę w gimnazjum był rocznik 1986, a ostatni to rocznik 2003, obecni tu absolwenci. Trzyletnia nauka kończy się egzaminem, który jest przepustką do szkoły średniej.

W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiła reorganizacja szkół w Osieku. Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących obejmującego Publiczne Przedszkole, Publiczną Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące zostało włączone Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu został Pan Stefan Nowak, natomiast wicedyrektorem w Publicznym Gimnazjum została Pani Małgorzata Zugaj.

Po zmianach organizacyjnych z dniem 1 września 2003 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących uległ rozwiązaniu i wyodrębniły się samodzielne jednostki: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II obejmujący Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Stanowisko dyrektora w Publicznym Gimnazjum objęła Pani Irena Kicińska, a wicedyrektora Pani Sabina Jeznach, a następnie Pani Agnieszka Kasprzyk.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 V 2008 r. powołano Zespół Szkół im.  Jana   Pawła   II,   którego   dyrektorem   została  Pani   Irena   Kicińska,

a wicedyrektorem  ds. gimnazjum Pani Agnieszka Kasprzyk.

Po kolejnym konkursie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku od 1 lutego 2016 r. objęła Pani Małgorzata Kunowska, zaś na stanowisko wicedyrektora w Publicznym Gimnazjum  w Osieku została powołana Pani Ewelina Świątkiewicz - Maj.

Gimnazjum w Osieku ukończyło 1837 uczniów. Spośród nich w konkursach przedmiotowych tytuł laureata uzyskało 33 uczniów, a finalisty 41. W latach 1999-2019 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osieku zdobywali wysokie miejsca na etapie wojewódzkim i powiatowym w zawodach sportowych i konkursach sprawnościowych. 

Rok szkolny 2017/2018 był wyjątkowy.

Nasi gimnazjaliści zajęli I miejsce w rankingu gmin powiatu staszowskiego z egzaminu gimnazjalnego i IV miejsce w województwie świętokrzyskim z języka angielskiego w rankingu TOP 10-tka.

W tym roku   powtórzyliśmy  sukces i  ponownie jesteśmy na I   miejscu w  rankingu gmin powiatu staszowskiego z egzaminu gimnazjalnego 2019.

Z dniem 31 sierpnia 2019r. gimnazja zostaną zlikwidowane, a absolwenci będą przyjmowani do szkół średnich jako ostatni rocznik, który zamyka reformę systemu oświaty.”

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Małgorzata Kunowska dziękuje Wychowawcom i Nauczycielom za pracę, trud i wiedzę jaką przekazywali uczniom, za wsparcie młodego pokolenia w ich rozwoju intelektualnym i wychowawczym.

Dziękuje za stworzenie miłej atmosfery, która zawsze pozostanie

w pamięci.

Pracownikom Administracji i Obsługi składa wyrazy uznania za zaangażowanie i odpowiedzialną pracę na rzecz szkoły.

Gorące podziękowania są kierowane dla Rodziców za dobrą współpracę , za wyrozumiałość i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę i całe grono pedagogiczne.

Serdeczne podziękowania są kierowane dla Organu Prowadzącego, a w szczególności dla Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka za wsparcie i opiekę nad szkołą i pozytywne opinie pod adresem Społeczności Szkolnej.

Akademia zakończenia roku szkolnego 2018/2019 miała charakter uroczysty. Z jednej strony pożegnaliśmy Absolwentów Szkoły, a z drugiej towarzyszyła nam świadomość, że jest to koniec historii Publicznego Gimnazjum w Osieku. 

Publiczne Gimnazjum w Osieku zapisze się złotymi zgłoskami w historii szkoły.

 

Autor: E. Świątkiewicz-Maj | 

Galeria zdjęć

20190618_163718.JPG
20190618_171600.JPG
20190618_171613.JPG
20190618_171716.JPG
20190618_171719.JPG
20190618_171725.JPG
20190618_171740.JPG
20190618_171744.JPG
20190618_171751.JPG
20190618_171801.JPG
20190618_171811.JPG
20190618_172402.JPG
20190618_172525.JPG
20190618_172528.JPG
20190618_172540.JPG
20190618_172542.JPG
20190618_172543.JPG
20190618_172545.JPG
20190618_172547.JPG
20190618_172548.JPG
20190618_172555.JPG
20190618_172557.JPG
20190618_172559.JPG
20190618_172600.JPG
20190618_172715.JPG
20190618_172727.JPG
20190618_172729.JPG
20190618_172733.JPG
20190618_172736.JPG
20190618_172813.JPG
20190618_172850.JPG
20190618_172905.JPG
20190618_172909.JPG
20190618_172940.JPG
20190618_173008.JPG
20190618_173118.JPG
20190618_173126.JPG
20190618_173141.JPG
20190618_173421.JPG
20190618_173748.JPG
20190618_174149.JPG
20190618_174551.JPG
20190618_174931.JPG
20190618_175133.JPG
20190618_175223.JPG
20190618_175355.JPG
20190618_175656.JPG
20190618_175955.JPG
20190618_180153.JPG
20190618_180219.JPG
20190618_180243.JPG
20190618_180319.JPG
20190618_180329.JPG
20190618_180416.JPG
20190618_180531.JPG
20190618_180639.JPG
20190618_180652.JPG
20190618_180716.JPG
20190618_180738.JPG
20190618_180750.JPG
20190618_180906.JPG
20190618_180922.JPG
20190618_180941.JPG
20190618_180954.JPG
20190618_181008.JPG
20190618_181041.JPG
20190618_181053.JPG
20190618_181108.JPG
20190618_181124.JPG
20190618_181132.JPG
20190618_181154.JPG
20190618_181222.JPG
20190618_181233.JPG
20190618_181310.JPG
20190618_181322.JPG
20190618_181416.JPG
20190618_181427.JPG
20190618_181438.JPG
20190618_181515.JPG
20190618_181913.JPG
20190618_182121.JPG
20190618_182125.JPG
20190618_182131.JPG
20190618_182138.JPG
20190618_182412.JPG
20190618_182935.JPG
20190618_182942.JPG
20190618_183005.JPG
20190618_183010.JPG
20190618_183038.JPG
20190618_183043.JPG
20190618_183102.JPG
20190618_183123.JPG
20190618_183243.JPG
20190618_183357.JPG
20190618_183505.JPG
20190618_183702.JPG
20190618_184025.JPG
20190618_184028.JPG
20190618_184031.JPG
20190618_184034.JPG
20190618_184036.JPG
20190618_184041.JPG
20190618_184043.JPG
20190618_184045.JPG
20190618_184425.JPG
20190618_184553.JPG