Współpraca uczniów z klasy IV z Fundacją Uniwersytet Dzieci

04.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy IV szkoły podstawowej realizują projekt edukacyjny, stworzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekt ten jest zgodny z podstawą programową i został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Projekt pod nazwą „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”  realizują z uczniami klasy IV: wychowawca klasy p. Monika Łysiak i pedagog szkolny p. Joanna Jur.

W ramach zajęć, prowadzonych w oparciu o przesłane scenariusze, prowadzone są kreatywne zajęcia, rozbudzające ciekawość uczniów i angażujące ich w różne działania oraz kształtujące u nich kompetencje społeczne takie jak:

-  nawiązywanie relacji z innymi,

-  empatię,

-  świadomość własnych emocji,

-  dobrą współpracę z innymi.

Scenariusze lekcji są tworzone w oparciu o autorską metodę pytań i doświadczeń.

 

 

Autor: M. Łysiak, J. Jur |