Plastyczny: „Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!”

19.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

Konkursu plastycznego -  Hasło: „Segregujemy BIO-odpady,

bo takie mamy zasady!”.

 

 

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XIV edycja”

 

CEL:

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Wzbudzenie wrażliwości ekologicznej i inspiracji twórczych.
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad prawidłowej segregacji odpadów biodegradowalnych.
 • Uwrażliwianie na aktualne problemy ekologiczne najbliższego środowiska.
 1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki   wraz ze szkołami z terenu Związku.
 2.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas: I-III.
 3.  Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie jednego plakatu zgodnego z tematem konkursu w formacie A3 (297×420), zawierającego hasło: „Segregujemy BIO -odpady, bo takie mamy zasady!” oraz opis z tyłu: imię, nazwisko autora, klasa, szkoła.    
 4.  Plakat ma być wykonany w całości (łącznie z hasłem) za pomocą farb plakatowych, praca wykonana indywidualnie, ręcznie.
 5. Plakat ma przedstawiać dwie pozytywne strony segregacji bioodpadów.
 6. Ocenie podlegać będzie: samodzielność wykonania pracy, zgodność formalna z regulaminem konkursu, estetyka wykonania, zgodność z tematem, ciekawe ujęcie.
 7.  Konkurs udokumentowany zostanie protokołem z przebiegu konkursu.
 8.  W skład komisji konkursowej wchodzą: nauczyciel przyrody i biologii, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki.
 9. W konkursie zostanie wyłonionych i nagrodzonych dwóch uczniów - laureatów, którzy przygotowali najlepsze prace w konkursie plastycznym. 

       Nagrody:

I miejsce- temperówka elektryczna

II miejsce – gra planszowa

III miejsce – nagroda książkowa

 1. Prace plastyczne nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 2. Prace  należy wykonać do 05 marca 2020r. i złożyć w sali nr 35.
 3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace plastyczne przesłane zostaną do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i mogą być w dowolny sposób wykorzystywane do celów promocyjnych i edukacyjnych. 

 

 

 

 

Autor: Alina Sławińska-Kanach |