Kompostowanie – Jak? Gdzie? Po co?

19.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Konkursu wiedzy na temat: „Kompostowanie – Jak?, Gdzie?, Po co?”

 

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady – XIV edycja”

CEL:

  • Zwiększanie wiedzy uczniów na temat kompostowania, zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców.
  • Promocja wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin prawidłowych postaw i zachowań.
  • Zachęcanie uczniów do ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
  • Promocja racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie własnych posesji  poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz ze szkołami z terenu Związku.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas: IV-VI.

3. Konkurs odbędzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku się w dniu  17.01.2020.(piątek) o godzinie 11:35 ( 5 lekcyjna) - sala  nr  9.

4. Arkusz będzie zawierał 10 zadań w tym 8 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte na temat: „Kompostowanie – Jak?, Gdzie?, Po co?”.

5Czas trwania konkursu - 45 min.

6. Dokumentacją konkursu są: arkusz pytań i protokół z przebiegu konkursu

7. W skład komisji konkursowej wchodzą: nauczyciele biologii i techniki.

8. W konkursie zostanie wyłonionych i nagrodzonych dwóch uczniów – laureatów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w konkursie wiedzy.

 

Nagrody:

I miejsce- słuchawki

II miejsce – gra planszowa

III miejsce – nagroda książkowa

9. W przypadku uzyskania przez uczestników  identycznej ilości punktów uczniowie otrzymają dodatkowy test.  

10. Literatura

Przygotowując się do Konkursu, wskazane jest korzystanie:

  • z podręczników szkolnych
  • encyklopedii, leksykonów ogólnych i tematycznych
  • czasopism ekologicznych, stron internetowych
  • innej dostępnej literatury

 

 

                      

    

Autor: Alina Sławińska-Kanach |