CZYTANIE JEST PODRÓŻĄ, KSIĄŻKA PRZEWODNIKIEM realizacja innowacji pedagogicznej w klasach IV i Vb

06.12.2019 

 

 

 

 

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej „Czytanie jest podróżą, książka przewodnikiem” w klasach IV i Vb odbyły się zajęcia dotyczące historii książki i czasopism.

W miesiącach październiku i listopadzie 2019r. w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Staszowie odbyły się dwa spotkania nt. Historia książki i pisma od czasów antycznych do współczesności  i Czasopisma dla młodzieży – źródłem wiedzy. Uczniowie mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi etapów powstawania książki i czasopism. Zajęcia miały charakter wykłady i warsztatów. Dzieci poznały różne rodzaje pism. Samodzielnie mogły spróbować pisowni piórem, na papirusie, na glinianych tabliczkach, na maszynie oraz przez kalkę. Uczniowie zapoznali się również z budową czasopism, zasadami pisowni tytułów i podtytułów.

W listopadzie 2019r. odbyło się spotkanie na temat „Czytać od deski do deski”, czyli historia książki  z ks. kanonikiem Stanisławem Bastrzykiem - proboszczem parafii Niekrasów, historykiem, wicedziekanem dekanatu Połaniec, dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej  w Sandomierzu, autorem monografii o dziejach parafii Niekrasów.

Kapłan w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przekazał uczniom wiedzę dotyczącą powstawania pierwszych książek, sposobu ich pisania, autorów, drukarzy, zabytków języka polskiego. Zapoznał uczniów z pojęciami dotyczącymi książek: kołyska, klocek, filigram, czytać od deski do deski.

Uczniowie mogli zobaczyć Kurier Warszawski  z 1900r. oraz  starodruki pisane ręcznie, m.in. Księgę chrztów parafii Niekrasów z 1680r. oraz książki ozdobne – Biblię obrazkową z XIX wieku. Ciekawostką były stare książki oprawione w deski i skórę cielęcą.

To była  ciekawa lekcja, uczniowie podziękowali księdzu kanonikowi bukietem kwiatów  za życzliwość i aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

            W/w spotkania zostało zorganizowane przez v-ce dyr. ZS Ewelinę Świątkiewicz- Maj i Beatę Domagała – realizatorów innowacji.

                       

 

 

 

Autor: E. Świątkiewicz-Maj, B. Domagała | 

Galeria zdjęć

IMG_3386.JPG
IMG_3395.JPG
IMG_3396.JPG
IMG_3399.JPG
IMG_3402.JPG
IMG_3407.JPG
IMG_3409.JPG
IMG_3412.JPG
IMG_3420.JPG
IMG_3430.JPG
IMG_3436.JPG
IMG_3497.JPG
IMG_3498.JPG
IMG_3499.JPG
IMG_3510.JPG
IMG_3511.JPG
IMG_3512.JPG
IMG_3513.JPG
IMG_3514.JPG
IMG_3526.JPG
IMG_3527.JPG