III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego w Osieku

12.01.2020 

 

 

 

 

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbędzie się 

III edycja Gminnego Konkursu  Ortograficznego

pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

 

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Osiek, którzy osiągną najlepsze wyniki w etapach szkolnych.

Działanie to ma celu promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych  i interpunkcyjnych języka polskiego oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

            Autorem dyktanda będzie pani doktor Danuta Paszkowska - pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

            Dyktanda sprawdzane będą przez zewnętrzną Komisję powołaną przez organizatorów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i  nagrody o zróżnicowanej wartości.

Fundatorem nagród będzie Wyższa  Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza 

w Sandomierzu oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. 

Za organizację konkursu w szkole odpowiadają: wicedyrektor p. Ewelina Świątkiewicz-Maj, p. Joanna Jur i p. Beata Domagała  

 

 

Autor: E. Świątkiewicz-Maj, J. Jur, B. Domagała |