Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

18.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

w roku szkolnym 2019/2020

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

oraz na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

31.10.2019r. (czwartek)

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

12.06.2020r. (piątek)

16-18 VI - egzamin ósmoklasisty

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

31.10.2019r. (czwartek)

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

 

Autor: Dyrektor szkoły |