Kompostowanie - Jak?, Gdzie?, Po co?

19.02.2020 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu wiedzy na temat:

,,Kompostowanie - Jak?, Gdzie?, Po co?”

 

Konkurs odbył się  w  ramach Programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady - XIV edycja.

Celami konkursu było: 

  • Zwiększanie wiedzy uczniów na temat kompostowania, zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców.
  • Promocja wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin prawidłowych postaw i zachowań.
  • Zachęcanie uczniów do ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
  • Promocja racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie własnych posesji  poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.

        W  konkursie  uczestniczyło 21  uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły  Podstawowej w Osieku.    

                                                 Wyniki:

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Ilość punktów

Miejsce

1.

 Król Kacper

VIb

12

I

2.

 Kwiecień Nikola

VIc

10

II

3.

 Łysiak Karolina

VI c

9

III

             

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorami konkursu były:  Alina Sławińska –Kanach,  Małgorzata Zugaj,  Mieczysława Misiak

 

 

Autor: Alina Sławińska-Kanach | 

Galeria zdjęć

20200214_103230.JPG
20200214_103240.JPG