III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego w Osieku

25.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyła się III edycja Gminnego Konkursu  Ortograficznego pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. 

 

Konkurs skierowany był do przedstawicieli uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Osiek, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w etapach szkolnych. W konkursie uczestniczyło 11 uczniów. Prace sprawdzane były przez zewnętrzną komisję powołaną prze organizatorów.

 

Działanie to miało na celu promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

            Autorem dyktanda była pani doktor Danuta Paszkowska - pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

 

            Tym razem najlepiej dyktanda napisali uczniowie ze szkół w Suchowoli i Pliskowoli. Laureaci trzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy dyplomy za udział i drobne upominki od organizatorów. W tym roku po raz pierwszy przyznawane było wyróżnienie za: „estetykę i poprawność graficzną pisma”. Otrzymała to wyróżnienie uczennica ze szkoły w Ossali.

 

Fundatorem nagród była Wyższa  Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza  w Sandomierzu oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. 

 

Za organizacją konkursu w szkole odpowiedzialni byli nauczyciele: p. J. Jur, p. B. Domagała, P. Glica, przy wsparciu dyrektor szkoły p. M. Kunowskiej i wicedyrektor p. E. Świątkiewicz-Maj.  

 

 

 

Autor: J. Jur, B. Domagała, P. Glica | 

Galeria zdjęć

2.JPG
3.JPG
KO 3 033.JPG
KO 3 039.JPG
KO 3 042.JPG
KO 3 060.JPG
KO 3 062.JPG