Program profilaktyki palenia tytoniu: Znajdź właściwe rozwiązanie

11.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z klas VIa, VIb, VIc, VIIa i VIIb Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wyruszyli na poszukiwanie właściwego rozwiązania.

Działania pedagoga szkolnego w tym zakresie wspierane są przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną ze Staszowa.

W dniu 10.03.2020 roku uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych z udziałem pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Staszowa Pani Doroty Wojnarowskiej.

Realizowany w szkole program ma na celu propagowanie wśród uczniów szkodliwego wpływu nikotyny na umysł człowieka.

Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o następujące wiadomości:

- jak funkcjonuje organizm ludzki oraz na jakie choroby jest narażony, gdy zatruwany jest dymem tytoniowym;

- poznawali mechanizmy nacisku grupowego i skuteczne metody asertywnego odmawiania;

- zdobywali umiejętności rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych wraz z metodami radzenia sobie z nimi.

Działanie to miało na celu podniesienie w uczniach poczucia własnej wartości i budowanie w nich pozytywnego myślenia o sobie.

 

Ponadto w klasach  w klasach VIa, VIb, VIc rozstrzygnięty został konkurs na interpretację hasła: „Znajdź właściwe rozwiązanie".

Komisja postanowiła wyróżnić za odwagę, nieszablonowe i nowoczesne podejście, a zarazem artystyczną interpretacją tego hasła następujących  uczniów:

I miejsce:  Igor Obara z klasy VIc

II miejsce: Dawid Dzieciuch z klasy VIc

III miejsce: Nikola Kwiecień z klasy VIc

Wyróżnienia:

Kacper Król z klasy VIb

Kinga Czech z klasy VIb

 

 

Autor: Paulina Glica | 

Galeria zdjęć

received_146124193302427.jpg
received_185252412919327.jpg
received_198949044765387.jpg
received_573723640160072.jpg
received_871204139987939.jpg