Komunikat do rodziców - otwarcia placówek przedszkolnych

04.05.2020 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

PILNE !!!

 

 

Drodzy Rodzice w związku z zapowiedzianym umożliwieniem otwarcia placówek przedszkolnych Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zwraca się  z zapytaniem o potrzebę powrotu Waszego dziecka do przedszkola.

 

MEN opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały w przedszkolach.

 

Bardzo prosimy o jak najszybsze uzupełnienie tabelki ("Tabelka w sprawie przebywania dziecka w przedszkolu" znajduje się w załączniku na dole strony) i odesłanie na podane dane kontaktowe:

zsosiek@gmail.com

 

 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci rodziców obojga pracujących.

 

Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło czwarty rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. MEN przypomina rodzicom, by przyprowadzali do placówki dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie przekazuje do wykorzystania wytyczne przeciwepidemiczne dla różnych form opieki dla dzieci małych dla przedszkoli i dla żłobków:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020

Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020

Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020

 

 

 

Autor: sekretariat |