Informacja dla Rodziców - otwarcie przedszkola

08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo Rodzice!

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Lekarzy, Władz Miasta i Gminy Osiek oraz zaniepokojonych Rodziców organ prowadzący Publicznego Przedszkola w Osieku postanowił otworzyć przedszkole od dnia 18.05.2020 r., tj. w terminie późniejszym niż sugerowanym przez MEN.

Przedszkole zostanie otwarte, gdy realne będzie zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce.

Cały czas trwa dostosowanie placówki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z niej dzieciom, rodzicom oraz pracownikom.

O ostatecznym  terminie otwarcia przedszkola będziemy Państwa informować.

 

Z poważaniem

Małgorzata Kunowska

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Osieku

Autor: sekretariat |