Publiczne Przedszkole w Osieku

14.05.2020 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 18.05.2020 r.

Publiczne Przedszkole w Osieku,

w czasie trwania epidemii,

będzie sprawować opiekę nad dziećmi
(jedynie rodziców obojga pracujących)
,
od godz. 6.30-16.00

Autor: M. Kos |