Rozpoczęcie roku szkolnego

28.08.2020 

 

 

 

 

Ważne!

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbędzie się tradycyjnie 1 września 2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem:

1.  800 – Msza Święta w kościele parafialnym.

  • Poczet sztandarowy z przedstawicielami szkoły i uczniów.

2.  900 – Spotkanie uczniów z wychowawcami klas (uczniowie po przyjściu do szkoły kierują się do sal przyporządkowanych każdej klasie)

 

kl. I  - sala nr 88  - wychowawca P. Marzena Sucharzewska

kl. II a – sala nr 93 – wychowawca P. Mariola Gawłowicz

kl. II b – sala nr 90 – wychowawca P. Ewa Kruszewska

kl. III – sala nr 10 – wychowawca P. Małgorzata Żyła

kl. IV – sala nr 9 – wychowawca P. Robert Pyka

kl. V – sala nr 7 – wychowawca P. Monika Łysiak

kl. VI a – sala nr 13 – wychowawca P. Michał Sucharzewski

kl. VI b – sala nr 21 – wychowawca  P. Ewelina Świątkiewicz-Maj

kl. VII a – sala nr 43 – wychowawca P. Bożena Skoczewska

kl. VII b – sala nr 48 – wychowawca P. Aneta Książka

kl. VII c – sala nr 37 – wychowawca P. Magdalena Pisarska

kl. VIII a – sala nr 29 – wychowawca P. Beata Domagała

kl. VIII b – sala nr 35 – wychowawca P. Małgorzata Zugaj

 

  • Powitanie uczniów przez Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku (przez radiowęzeł szkolny).
  • Zapoznanie uczniów z obowiązującymi „Procedurami” w tym:
  • Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół im. Jana Pawła im. Jana Pawła II w Osieku w czasie epidemii COVID – 19 od 1 września 2020r.,
  • „Bezpiecznie w Bibliotece” – Zasady bezpiecznego korzystania         z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku         w czasie pandemii COVID – 19,
  • Procedury przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Osieku w związku z wystąpieniem  pandemii koronawirusa COVID – 19,
  • Procedury korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w czasie pandemii COVID – 19 od 1 września 2020r.

 

  • Przekazanie podręczników.

 

2.  930 – Odwozy dojeżdżających uczniów.

 

 

Informacja:

 

  • Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem bocznym – łącznik budynków.
  • Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 

 

     Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w okresie epidemii COVID – 19.

 

                                                                                Dyrektor

                                                            Zespołu Szkół im Jana Pawła II

                                                                               w Osieku

Autor: administrator |