Konkurs na wykonanie komiksu: Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!

19.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu na wykonanie komiksu

- Hasło: „Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!

 

 

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady – XIV edycja”

 

CEL:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby segregacji odpadów biodegradowalnych.
  • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat znaczenia kompostowania w zmniejszaniu ilości odpadów i poprawie stanu środowiska.
  • Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad poprawnej segregacji odpadów.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

 

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz  ze szkołami z terenu Związku.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas: VII-VIII.

3. Miejsce przeprowadzenia konkursu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku.

4. Komiksy wykonane samodzielnie, nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie komiksu - historyjki obrazkowej, będącej zamkniętą całością przedstawiającą: wydarzenie, przygodę, opowiastkę, bajkę itp. Komiks zgodny z przesłaniem konkursu i zawierający hasło: „Segregujemy BIO-odpady,               bo takie mamy zasady!”.    

6. Komiks obrazkowy musi zawierać 2 zasady poprawnej segregacji bioodpadów oraz                    2 korzyści dla człowieka/środowiska wynikające z segregacji bioodpadów.

7. Komiks powinien mieć formę papierową, dwustronną w formacie A4.

8. Komiks ma zawierać min.6, max.8 scenek komiksowych (okienek) dowolnej wielkości                  i kształtu. Każdy obrazek powinien zawierać tekst w dymkach lub ramkach np. informacje na temat postaci, opis sytuacji, dialog.

9. Rysunki i tekst wykonane ręcznie, dowolną płaską techniką.

10. Komiks musi zawierać opis: imię, nazwisko autora, klasa, szkoła.

11. Ocenie podlegać będzie: zgodność formalna z regulaminem, zgodność z tematem, poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji, kreatywność, oryginalność pomysłu, ciekawe ujęcie, czytelność oraz estetyka wykonania.

12. Konkurs udokumentowany zostanie protokołem z przebiegu konkursu.

13. W skład komisji konkursowej wchodzą: nauczyciel biologii, geografii i plastyki.                                                                                                                                                         14. W konkursie zostanie wyłonionych i nagrodzonych dwóch uczniów ze szkoły - laureatów, którzy przygotowali najlepsze komiksy.

 

       Nagrody:

I miejsce – głośnik przenośny

II miejsce – gra planszowa                                                                                                                       III miejsce – nagroda książkowa

 

15. Prace  należy wykonać do 09 kwietnia 2021r. i przekazać nauczycielowi biologii.

16. Wyłonione drogą niniejszego konkursu komiksy przesłane zostaną do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i mogą być w dowolny sposób wykorzystywane do celów promocyjnych i edukacyjnych. 

 

 

 

Autor: A. Sławińska-Kanach |