Konkurs na: Zbiórkę zużytych baterii

19.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu na: ,,Zbiórkę zużytych baterii”

 

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej   selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy                  i przetwarzamy odpady - XIV edycja”

 

Cel:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy.
  • Utrwalenia wśród uczniów nawyku zbierania zużytych baterii oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty zbiórki i punkty odbioru baterii.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat procesu odzysku, unieszkodliwiania i recyklingu odpadów niebezpiecznych.

 

  1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz ze szkołami z terenu Związku.
  2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej                        w Osieku.
  3. Uczestnicy konkursu w roku szkolnym: od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2021r. zbierają do specjalnych pojemników i worków zużyte baterie.
  4. W skład komisji konkursowej wchodzą:  nauczyciele biologii, przyrody, geografii.
  5. W konkursie zostanie wyłoniony i nagrodzony jeden uczeń ze szkoły- laureat, który zbierze największą masę baterii w przeliczeniu na kg.
  6. Nagrodą za I miejsce jest głośnik przenośny, dwaj pozostali uczniowie ( II i III miejsce) otrzymają nagrody książkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: A. Sławińska-Kanach |