Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

02.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Od 1 kwietnia 2021 r. liczymy się dla Polski - w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat.

 

 

1 lutego 2021 r. urzędy gmin rozpoczną nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

•    ukończone 18 lat,

•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Zapraszamy do udziału w naborze, bo #liczysiękażdy.

 

 

Autor: Gminne Biuro Spisowe w Osieku |