VI Edycja Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Osiek

do udziału

online

w

VI Edycji Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – III,

klasy IV - VIII.

Warunkiem uczestnictwa w w/w Konkursie jest wykonanie pracy przez uczniów:

-  z klas I – III w postaci zakładki do książki nawiązującej swoją tematyką do tytułu konkursu,

- z klas IV - VIII wykonanie pracy pisemnej nt. „Jaka jest wg Ciebie najlepsza forma przekazu informacji profilaktycznych? /opisz/”.
Organizatorzy proszą o wykonanie zdjęć/skanów/ prac uczniów i przesłanie ich w terminie do 25.03.2021 roku na adres: „pedagogszkolnypsp@o2.pl”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.04.2021 roku.

Organizatorami Konkursu są: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Publiczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Staszowie –filia w Połańcu, Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin do wglądu na stronie: www.zsosiek.pl

Organizatorzy