Szkolny Klub Europejski

 

Plan pracy Szkolnego Klubu Europejskiego
Rok szkolny 2017/2018

 

CEL OGÓLNY:

Poznanie krajów należących do Unii Europejskiej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznawcze

• poznanie nazw państw Unii Europejskiej

• poznanie symboli Unii Europejskiej

• poznanie waluty UE

• poznanie geograficznego położenia państw UE

• zapoznanie z hymnami poszczególnych państw UE

• poznanie głównych zabytków UE

• zapoznanie z muzyką i tańcem poszczególnych państw UE

• zapoznanie z dyscyplinami sportowymi oraz sportowcami UE

 

2. Wychowawcze

• kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie

• kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi innych

  narodowości

• kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi innych religii

• utrwalenie zasad kultury osobistej

• kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania

się w miejscach publicznych

• przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie

• wykorzystywanie indywidualnych zainteresowań uczniów

związanych z tematami o UE

 

 

II. CZAS REALIZACJI

Rok szkolny 2017/2018

 

III. ADRESACI

Uczniowie klas IV – VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku


 

Lp.

Tematy/zagadnienia

Sposób realizacji

Termin/
odpowiedzialni

1.

„Spotkanie integracyjne – powitanie nowych uczniów w Szkolnym Klubie Europejskim

-zapoznanie uczniów z Planem Pracy Klubu w bieżącym roku szkolnym,
- uaktualnienie listy członków,

-wybór Rady  SKE,

- konkurs na nazwę, motto
i logo klubu

Wrzesień 2017

M. Pisarska

2.

Popularyzacja tematyki literatury europejskiej

Organizacja lekcji baśni europejskich dla klas I-III

Co 2 miesiące

3.

Popularyzacja tematyki europejskiej na tablicy SKE

-  uaktualnianie na bieżąco gazetki dotyczącej  wydarzeń o tematyce europejskiej

Co 2 miesiące

M. Pisarska

sekcja redakcyjna SKE

4.

„Święta w  Europie”

- zorganizowanie przedświątecznego  spotkania. Zapoznanie uczniów z bożonarodzeniowymi kolędami państw europejskich.

- konkurs na najładniejsze wykonanie kolędy w języku angielskim

Grudzień 2017

M. Pisarska

5.

„Podróż
 po Europie”

- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Luty 2018

6.

„Poznajemy EUROPĘ”

-prezentacje multimedialne przygotowane przez członków SKE dla uczniów klas IV-VII

Cały rok szkolny

M. Pisarska

7.

SKE dla społeczności szkolnej

-przedstawienie w języku angielskim

Marzec 2018

M. Pisarska

W. Bańkowska

8.

Podsumowanie całorocznej pracy klubu

- rozdanie dyplomów/podziękowań za pracę w ramach SKE

Czerwiec 2018

M. Pisarska

                                                                                    

                                                                                          

 

 

 

 

   Opiekun:  Magdalena Pisarska