Samorząd Uczniowski

 

 

 

Samorząd Uczniowskiego PSP w roku szkolnym 2017/2018

 

 Przewodniczący Karbarz Mateusz

Zastępca przewodniczącego Mikus Kacper

Skarbnik Jankowska Martyna

SekretarzMysłek Milena

 

Członkowie:

Kwiecień Michał

Kopeć Julia

Zaguła Wiktoria

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W OSIEKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:  „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku”

 

Opiekunowie: M. Ryńska, E. Kruszewska

 

 Cele działalności Samorządu Szkolnego:

· Reprezentowanie ogółu uczniów poprzez działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

· Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły

· Uczestnictwo  uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

· Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

· Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

· Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

· Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

 

 

Miesiąc

Zadania

Wrzesień

Ø  Wybory samorządów klasowych,

Ø  Zgłoszenia kandydatów,

Ø  Akcja przedwyborcza,

Ø  Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego,

Ø  Opracowanie rocznego planu pracy SU,

Ø  Aktualizacja tablicy informacyjnej SU,

Ø  Czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”,

Ø  Organizacja Dnia Chłopaka,

Ø  Wznowienie  „Szczęśliwego numerka”, całoroczne nadzorowanie losowania.

Październik

Ø  Wytypowanie uczniów do prowadzenia gazetki ściennej,

Ø  Udział w  ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,

Ø  Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Ø  Udział w organizacji Dnia Papieskiego – warta honorowa pod pomnikiem Patrona szkoły,

Listopad

Ø  Udział w porządkowaniu mogił żołnierskich, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,

Ø  Pomoc przy organizacji akademii z okazji Święta Niepodległości,

Ø  Przygotowanie gazetki ściennej poświęconej listopadowym świętom,

Ø  Współorganizacja  pasowania na ucznia klas I Szkoły Podstawowej,

Ø  Andrzejki - dyskoteka szkolna,

konkurs „Najciekawszy  stolik z wróżbami”

Ø  Akcja „Śniadanie daje moc” kl. I-III

Grudzień

Ø  Mikołajki,

Ø  Organizacja  konkursu szkolnego „Stroik Bożonarodzeniowy”

Ø  Udział w Kiermaszu świątecznym w MGOK,

Ø  Współpraca w przygotowaniu świątecznej dekoracji szkoły,

Ø  Organizacja Wigilii klasowych,

Ø  Współudział w organizacji uroczystego spotkania opłatkowego,

Styczeń

Ø  Pomoc w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Ø  Dzień Babci i Dziadka  kl. I-III,

Ø  Bal choinkowy- klasy I- III,

Ø  Podsumowanie pracy SU za I semestr,

Ø  Wykonanie diagramu pokazującego wyniki najlepszych uczniów w pierwszym semestrze,

Luty

Ø  Organizacja walentynek – okolicznościowa gazetka, poczta Walentynowa,

Ø  konkurs” Mam Talent”,  dyskoteka szkolna,

 

 

Marzec

Ø  Współpraca przy przygotowaniu akademii z okazji Dnia Kobiet          i opracowaniu gazetki ściennej,

Ø  Pierwszy Dzień Wiosny, rozgrywki sportowe,

 

Kwiecień

Ø  Święta Wielkanocne, życzenia świąteczne, przygotowanie gazetki ściennej,

Ø  Konkurs „ Stroik wielkanocny”,

Ø  Udział w Kiermaszu świątecznym,

Ø  Udział w uroczystościach z okazji kanonizacji Jana Pawła II, warta honorowa przy pomniku Patrona,

Ø  Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

Maj

Ø  Udział w uroczystościach z okazji Konstytucji 3 Maja, gazetka ścienna ,

Ø  Współpraca przy organizacji Dnia Matki,

Czerwiec

Ø  Dzień Dziecka,  konkursy, zabawy z nagrodami,

Ø  Pomoc w organizacji Pikniku rodzinnego,

Ø  Podsumowanie całorocznej pracy i wyciągnięcie wniosków,

Ø  Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

 

 

 

Cały rok:

§   Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

§  Akcja nakrętki.

§  Akcja „ Pomóż i Ty.”

§  Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

§  Prezentowanie działań na stronie internetowej szkoły.

§  Udział w uroczystościach szkolnych.

§  Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas, biblioteką szkolną.

§  Praca na rzecz szkoły.

§  Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

 

                                                                                                                                              Opracowała: M Ryńska